top of page

การแก้ไขรูปหน้าให้เข้ากับแต่ละบุคคล

การผ่าตัดขากรรไกรคือการตัดแต่งและเคลื่อนย้ายกระดูกขากรรไกร ซึ่งจะทำให้การปรับเปลี่ยนโครงหน้านั้นสมบูรณ์ แต่ผลที่ตามมาก็คือคนไข้จะรู้สึกเจ็บปวด และ ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นที่ค่อนข้างนาน เพราะใบหน้าไม่ใช่เพียงแค่กระดูกเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย ไขมัน กล้ามเนื้อ ผิวหนัง หากทำการผ่าตัดขากรรไกรโดยไม่ได้รับการประเมินอย่างละเอียด อาจทำให้การผ่าตัดผิดพลาด และ ต้องเกิดการผ่าตัดแก้ไขขึ้นในภายหลังได้ เพราะเหตุนี้การผ่าตัดขากรรไกรนั้นจะต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดขากรรไกรโดยเฉพาะ และ จำเป็นจะต้องเข้าใจสภาวะของคนไข้ตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษาและวินิจฉัยอย่างละเอียดแก้ไขและเข้าใจลักษณะโดยรวมผ่านการวิเคราะห์โดยละเอียด

ก่อนผ่าตัดทีมแพทย์จะต้องปรึกษา และ วินิจฉัยภาพถ่าย CT Scan โครงหน้า 3 มิติ เพื่อคำนวณโครงสร้างขากรรไกรไปจนถึงกล้ามเนื้อสำหรับการแสดงสีหน้า ร่วมกับทีมแพทย์วิสัญญี และ ทีมแพทย์ด้านศัลยกรรมปากและใบหน้าขากรรไกร เพื่อการผ่าตัดที่ประณีตและปลอดภัยมากที่สุด และ เพื่อแก้ปัญหาใบหน้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น คางสั้น คางยื่น ใบหน้ายาว และ  ใบหน้าบิดเบี้ยว 

การผ่าตัดขากรรไกรแก้คางยื่น

สาเหตุของคางยื่นนั้นมีหลายอย่างด้วยกันแต่ทีมผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถแบ่งตามสภาพกระดูกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 1. กรณีที่ตอนปิดปากแล้วฟันสบกันปกติแต่แค่คางยื่นยาวออกมาซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการผ่าตัดปลายคาง

 2. กรณีที่ตอนปิดปากแล้วตำแหน่งของฟันรวมถึงขากรรไกรล่างยื่นออกมากรณีนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการผ่าตัดขากรรไกร


การผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขคางสั้น

คางสั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีใหญ่ๆ

 1. กรณีที่คางไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการการผ่าตัดคางหน้าหรือเสริมวัสดุเทียม

 2. กรณีที่ฟันรวมถึงขากรรไกรล่างถอยเข้าด้านใน จำเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการผ่าตัดขากรรไกร


การผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขใบหน้ายาว

ปัจจัยที่ทำให้หน้ายาวนั้นมีมากมาย

 1. กรณีที่ขากรรไกรบนยื่นยาวลงมาจนทำให้เห็นเหงือกเยอะ

 2. กรณีที่ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างมีปัญหาในเรื่องการสบกันจนปากไม่สามารถปิดได้สนิท

 3. กรณีที่ขากรรไกรล่างยาวจนทำให้เห็นชัดว่าใบหน้ายาว

หากเป็นในกรณีที่ขากรรไกรล่างยาวนั้นสามารถลดความยาวและแก้ไขได้ด้วยการตัดแต่งกระดูกคางแต่หากเป็นกรณีที่นอกเหนือจากนั้นจำเป็นที่จะต้องแก้ไขด้วยผ่าตัดขากรรไกร


แก้ไขความบิดเบี้ยว

สภาวะความไม่เท่ากันของใบหน้าสามารถแบ่งออกเป็น 4 กรณี

 1. ปากและคางเบี้ยวเนื่องจากขากรรไกรไม่สามารถสบกันได้

 2. กระดูกใบหน้าเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

 3. เนื้อเยื่อไม่เท่ากัน

 4. หน้าดูบิดเบี้ยวอันเนื่องมากจากจมูกที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางใบหน้าเบี้ยว

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นกรณีที่ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างไม่สามารถสบกันได้นั้นจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไข


ทั้งหมดนี้ต้องผ่านการประเมินอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารูปหน้าได้อย่างตรงจุดที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้ ลดความผิดพลาด และ การผ่าตัดซ้ำซ้อน จะเห็นได้ว่าทุกปัญหารูปหน้าสามารถแก้ไขได้หลากหลายวิธี ยกเว้นบางกรณีที่อาจจะต้องทำการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน หรือ อื่นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับการวินิจฉัยของทีมแพทย์ด้วย

สนใจทำศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกรให้ทีม QA korea Surgery ดูแลนะคะ เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศัลยกรรมทุกประเภท ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลทุกท่านให้ได้รับความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด

โรงพยาบาลบาโนบากิ Banobaki Hospital

 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/1IsqBWK

 2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://bit.ly/3vMUXJx

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page