top of page

รีวิว ศัลยกรรมเสริมจมูก


รีวิว เสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง

– กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเอง สำหรับลูกค้าที่ต้องการเน้นความสูงในส่วนของปลายจมูก , ลดความเสี่ยงของการเกิดการอักเสบ เนื่องจากกระดูกซี่โครงนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเอง 

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://bit.ly/3rIbPgY

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page