สำเนาของ ที่ปรึกษาศัลยกรรมไทย-เกาหลี ผ่า
สำเนาของ สำเนาของ รับรายได้โฆษณา (2).png
ค้นหา

รีวิวปรับรูปหน้า ศัลยกรรมตาและจมูก คุณพัคจุนอู

พัคจุนอู

จุดศัลยกรรม

01 ศัลยกรรมจมูก

02 ศัลยกรรมตา

03 ศัลยกรรมปรับรูปหน้า

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ (Nana Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 4 วัน

หลังผ่าตัด 7 วัน

หลังผ่าตัด 10 วัน

หลังผ่าตัด 14 วัน

หลังผ่าตัด 21 วัน

หลังผ่าตัด 30 วัน

หลังผ่าตัด 60 วัน

หลังผ่าตัด 180 วัน

หลังผ่าตัด 210 วันเยี่ยมชมโปรไฟล์คลินิกและดูข้อมูลราคา โปรโมชั่น รีวิว เพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ (Nana Hospital)

หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ Oppa Me ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
สำเนาของ ไม่มีชื่อ (2).png