top of page

วิเคราะห์และเสริมจมูกตามแต่ละสภาพที่ดรีม

ปัญหาจมูกมีหลากหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจมูกสั้น/เชิด จมูกมีฮัมพ์ จมูกเชิด จมูกเบี้ยว และจมูกยาว แต่ปัญหาดังกล่าว Ministry of Beauty สามารถพาทุกคนไปแก้ไขได้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดรีม ทำให้ได้จมูกที่สวย ได้รูปแบบเป็นธรรมชาติ

ทําไมต้องผ่าตัดปรับจมูกที่ดรีม

จมูกสั้น /จมูกเชิด ผ่าตัดปรับแก้จมูกสั้น แก้ปัญหาจมูกสั้นและมองเห็นรูจมูกมากเกินไป

จมูกมีฮัมพ์ ผ่าตัดปรับจมูกที่สามารถเปลี่ยนจมูกแข็ง ให้สวยละมุน สวยทั้งภายใน+ภายนอก

จมูกเชิด ผ่าตัดปรับแก้จมูกเชิดและสั้นเกินไป

จมูกเบี้ยว ผ่าตัดปรับแก้จมูกเบี้ยว แก้ปัญหาจมูกที่เบี้ยว รวมทั้งปัญหาปลายจมูกด้วย

จมูกยาว จมูกลูกศร ผ่าตัดปรับปลายจมูกที่หย่อนคล้อย พร้อมแก้ปัญหาจมูกยาว

จมูกมีฮัมพ์

การผ่าตัดปรับฮัมพ์จมูก เป็นการแก้ปัญหาสันจมูกมีกระดูกฮัมพ์ด้วยการเหลาฮัมพ์บริเวณจมูกให้ได้จมูกที่มีความเรียว สวยได้รูป

ส่วนกลางแท่งจมูกมีกระดูกยื่นออกมาและปลายจมูกดูย้อยลง ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า ฮัมพ์ ในกรณีที่ฮัมพ์เยอะมากเกินไป อาจทําให้ใบหน้าดูแข็ง และดูมีอายุมากกว่าความเป็นจริงได้ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการผ่าตัดเหลาฮัมพ์จมูกศัลยกรรมแก้จมูกมีฮัมพ์เหมาะกับใคร ?

 1. คนที่แท่งจมูก มีกระดูกยื่นออกมา

 2. คนที่ปลายจมูกดูหย่อนคล้อยมากเกินไป

 3. คนที่มีใบหน้าดูยาวมากเกินไป

 4. คนที่มีใบหน้าแข็ง เพราะว่ากระดูกจมูกที่ยื่นออกมา

จมูกยาว/จมูกลูกศร

สามารถแก้ปัญหาจมูกยาวและแหลมให้สวยด้วยการผ่าตัดปรับจมูก

จมูกลูกศร คือ จมูกที่มีลักษณะเป็นแท่งและมีปลายจมูกที่ยาว แหลมดิ่งลงมาด้านล่าง มีปีกจมูกยกขึ้น เมื่อแท่งจมูกดูยาว และปลายจมูกอยู่ต่ำลงมาจะทําให้ใบหน้าดูยาวและดูแก่กว่าอายุจริง สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการผ่าตัดปรับจมูกที่ช่วยยกกระชับทั้งแท่งจมูกและปลายจมูกพร้อม ๆ กัน

 1. วิเคราะห์จมูกยาว จมูกลูกศรอย่างละเอียด จากนั้นผ่าตัดเปลี่ยนให้เข้ารูปกับใบหน้า

 2. เปลี่ยนจากใบหน้าดูแข็งจากปัญหาจมูกให้ละมุนสวย

วิธีการผ่าตัดจมูกยาว/จมูกลูกศร

 1. การผ่าตัดปรับปีกกระดูกอ่อนจมูก ผ่าตัดโดยการปรับดามปีกกระดูกอ่อนจมูกให้เข้าที่และใช้ไหมดึงปีกกระดูกอ่อนจมูกที่หย่อนคล้อยให้เข้าที่

 2. ผ่าตัดปรับจมูกยาว ผ่าตัดแก้ปัญหาจมูกยาวด้วยการตัดกระดูกปลายจมูกที่หย่อนคล้อยลงมาออก และจัดให้เข้ารูปกับแท่งจมูก


ศัลยกรรมแก้จมูกยาว/จมูกลูกศรเหมาะกับใคร ?

 1. คนที่มีปลายจมูก หย่อนคล้อย ปิดรูจมูก

 2. คนที่มีจมูก 1/3 ยาวกว่าความยาวของใบหน้า

 3. คนที่มีร่องระหว่างปลายจมูกและริมฝีปากแคบ

 4. คนที่จมูกยาว ทําให้ใบหน้าดูยาวไปด้วย

 5. คนที่เวลายิ้มแล้วปลายจมูกดูหย่อนคล้อย

จมูกสั้น/จมูกเชิด

จมูกหมู คือ จมูกที่สั้นเป็นอย่างมาก เมื่อมองหน้าตรงจะเห็นรูจมูกชัดเจน เกิดจากปัญหาที่กระดูกอ่อนบริเวณโพรงจมูก และกระดูกอ่อนปลายจมูกไม่เพียงพอ ทําให้จมูกดูสั้น จุดสําคัญคือการแก้ไขปัญหาจมูกหมูให้จบในครั้งเดียว ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการผ่าตัดจมูกสั้น/จมูกเชิด

 1. เพิ่มกระดูกอ่อน ผ่าตัดเพิ่มกระดูกอ่อน เพื่อแก้ปัญหาจมูกสั้น ด้วยการเพิ่มกระดูกลงไปที่ระหว่างกระดูกอ่อนโพรงจมูกและปีกกระดูกอ่อน

 2. ปรับกระดูกอ่อน การผ่าตัดปรับกระดูกอ่อน ส่วนมากเกิดจากปัญหาปีกกระดูกอ่อนของจมูกเชิดขึ้นไปด้านบน สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการกรีดเปิดแผลบริเวณปีกกระดูกอ่อนและปรับกระดูกอ่อนให้เข้าที่ พร้อมดันลงไปด้านล่างจะช่วยเพิ่มความยาวของจมูกได้

ศัลยกรรมแก้จมูกสั้น/จมูกเชิดเหมาะกับใคร ?

 1. คนที่จมูกสั้นและปลายจมูกเบี้ยว

 2. คนที่เมื่อมองหน้าตรง แล้สเห็นรูจมูกมากเกินไป

 3. คนที่หลังผ่าตัดแล้วเกิดปัญหาจากซิลิโคน ทําให้จมูกเปลี่ยน

 4. คนที่มีร่องริมฝีปาก เยอะมากเกินไป


ข้อดีของการแก้ไขจมูกสั้น/จมูกเชิดที่ดรีม

 1. เมื่อแก้จมูกสั้นจะให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนทันที ทําให้รูปหน้าได้สัดส่วนมากขึ้นอย่างชัดเจน

 2. เมื่อผ่าตัดกับศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

 3. ใช้วัสดุจากร่างกายคนไข้ในการแก้ปัญหา ทําให้ไม่เกิดปัญหาการอักเสบและต่อต้าน

จมูกเบี้ยว

จมูกเบี้ยว คือ จมูกที่ไม่เข้าที่ เบี้ยวไปทางด้านใดด้านหนึ่งหากมองจากแท่งจมูกหรือปลายจมูกโดยตรง เมื่อจมูกเบี้ยว อาจทําให้ใบหน้าโดยรวมไม่ได้สัดส่วน อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหากระดูกโพรงจมูกเบี้ยว ปวดเรื้อรัง และหน้าเบี้ยวตามมาได้อีกด้วย

การผ่าตัดแก้ไขปัญหาจมูกเบี้ยวที่ดรีม เราวิเคราะห์และวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ดังนี้

 1. ปรับให้รูปหน้าให้ได้สัดส่วน

 2. แก้ปัญหาสุขภาพ เช่น การหายใจไม่ออก เป็นต้น

 3. แก้ปัญหารูจมูกไม่เท่ากัน

 4. ไม่ว่ามองมุมไหนก็ได้จมูกที่สวย ได้รูป

ศัลยกรรมแก้จมูกเบี้ยวเหมาะกับใคร ?

 1. คนที่จมูกเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน

 2. คนที่หลังผ่าตัดแล้วซิลิโคนเบี้ยว

 3. คนที่มีใบหน้า ไม่ได้สัดส่วน

 4. คนที่มีปัญหาสุขภาพ จากปัญหาจมูกเบี้ยว


ข้อควรระวังหลังการผ่าตัด

เพื่อผลการผ่าตัดที่ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด คนไข้ต้องเข้ารับการหลังรักษาแผลและดูแลแผลหลังการผ่าตัด

 1. หลังการผ่าตัด 3 วัน ให้นั่งนอนก่อนจะช่วยให้ลดบวมได้ โดยหัวต้องสูงกว่าหัวใจ

 2. หลังการผ่าตัด 3-4 วัน อาจมีเลือดหรือว่าเกล็ดเลือดได้

 3. การบวมและรอยจะหายไปภายใน 2 อาทิตย์

 4. จมูกทั้งสองด้านอาจบวมไม่เท่ากันในตอนแรก แต่จะค่อย ๆ ดีขึ้นในเวลาต่อมา

 5. หลังการผ่าตัดจะมีผ้าเทปและที่ดามจมูกไว้ เพื่อป้องกันการเคลื่อนของซิลิโคน กรุณาห้ามเอาออกก่อนศัลยแพทย์สั่ง

 6. ทายาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อป้องกันแผลแห้งมากเกินไป

 7. เพื่อป้องกันจมูกเบี้ยวห้ามใส่เเว่นสายตาและแว่นกันแดดเป็นเวลาหนึ่งเดือน

 8. อาจเกิดอาการแพ้หรือมีน้ำมูกได้ แต่ห้ามขยี้และสั่งน้ำมูกเด็ดขาด

 9. ห้ามดื่มเหล้า สูบบุหรี่และออกกําลังกายหนักเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ไปศัลยกรรมเกาหลี เลือกเอเจนซี่ที่ดีอย่าง Ministry of Beauty

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/MoBbyoppame/

IG : https://instagram.com/mobbyoppame?igshid=YmMyMTA2M2Y=

LINE : https://lin.ee/ufItg4L

โทร : 083-851-7265

แหล่งที่มาข้อมูล : https://th.e-dream.co.kr/03_nose/nose02.php

 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/ufItg4L

 2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://www.facebook.com/MoBbyoppame/

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
GET THE Beauty (2).png
bottom of page