top of page

ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท อัปเดตราคาศัลยกรรม 2024

อัปเดตเมื่อ 23 ธ.ค. 2566


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

การเดินทางไปศัลยกรรมที่เกาหลี เราก็ต้องรู้ราคาก่อนว่าในแต่ละจุดของการศัลยกรรมนั้นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท เพื่อที่ว่าหากต้องเดินทางไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีเพื่อน ๆ จะได้เตรียมเงิน หรือเก็บเงินให้พอดีกับค่าใช้จ่าย หรือบางคนก็อาจจะหาราคาเพื่อประเมินว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการศัลยกรรมที่ต้องการ วันนี้ OPPA ME ได้นำราคาประเมินคร่าว ๆ ของการทำศัลยกรรมแต่ละจุดมาฝากแล้วค่ะ


สอบถามราคาปัจจุบันอัปเดต 2024 แต่ละ รพ.ได้ที่ LINE @oppame


ก่อนอื่นเลยราคาที่นำมานี้จะไม่ใช่ราคาของทุกที่นะคะ เป็นเพียงราคาประเมินจากหลาย ๆ โรงพยาบาลแบบคร่าว ๆ เท่านั้น อีกทั้งราคาอาจจะมีเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยด้วยค่ะ อาทิเช่น

 • ความผันผวนของค่าเงินไทย - เกาหลีในช่วงเวลานั้น

 • ราคาโปรโมชั่นของแต่ละคลินิกหรือโรงพยาบาล

 • ความยากง่ายของการทำศัลยกรรมแต่ละบุคคลและแต่ละจุดที่ทำศัลยกรรม

 • ผลการประเมินของโรงพยาบาลว่ามีการผ่าตัดในรายการเสริมหรือไม่


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท รวมราคาจุดศัลยกรรมเกาหลียอดฮิตตลอดกาล


อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าราคาที่ OPPA ME เอามาให้อ่านวันนี้เป็นเพียงราคาประเมินคร่าว ๆ เท่านั้นนะคะ หากเพื่อน ๆ คนไหนที่ยอยากทำก็สามารถทักไปสอบถามกับทางคลินิก/โรงพยาบาลเองได้เลย เพราะแต่ละที่อาจจะมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดดี ๆ ให้ด้วย แล้วก็ราคานี้เป็นแค่ราคาศัลยกรรมเท่านั้นนะคะ ยังไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมตัวเพิ่มสำหรับแต่ละคนค่ะ


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

ราคาศัลยกรรมตา

 • ทำตาสองชั้นเย็บปมไหม = ราคา 1,500,000 – 2,000,000 วอน (ประมาณ 45,000 – 60,000 บาท)

 • ทำตาสองชั้นแบบกรีดบางส่วน = ราคา 2,500,000 วอน (ประมาณ 75,000 บาท)

 • ทำตาสองชั้นแบบกรีด = ราคา 2,150,000 – 3,000,000 วอน (ประมาณ 64,500 – 90,000 บาท)

 • แก้ไขตาสองชั้น = ราคา 3,500,000 – 5,500,000 วอน (ประมาณ 105,000 – 165,000 บาท)

 • มัดกล้ามเนื้อตา แบบเย็บ = ราคา 2,200,000 – 3,000,000 วอน (ประมาณ 66,000 – 90,000 บาท)

 • มัดกล้ามเนื้อตา แบบกรีด = ราคา 2,500,000 – 5,000,000 วอน (ประมาณ 75,000 – 150,000 บาท)

 • เปิดหัวตา = ราคา 920,000 – 2,000,000 วอน (ประมาณ 27,600 – 60,000 บาท)

 • เปิดหางตา = ราคา 1,000,000 – 2,500,000 วอน (ประมาณ 30,000 – 75,000 บาท)

 • ยกกระชับหนังตาบน = ราคา 2,500,000 – 4,000,000 วอน (ประมาณ 75,000 – 120,000 บาท)

 • ยกกระชับใต้ตา = ราคา 2,500,000 – 3,500,000 วอน (ประมาณ 75,000 – 105,000 บาท)

 • ฉีดไขมันที่หนังตาบน = ราคา 1,200,000 – 2,000,000 วอน (ประมาณ 36,000 – 60,000 บาท)

 • กำจัดไขมันใต้ตา = ราคา 1,500,000 – 3,000,000 วอน (ประมาณ 45,000 – 90,000 บาท)

 • จัดเรียงไขมันใต้ตา = ราคา 1,857,000 – 3,500,000 วอน (ประมาณ 55,710 – 105,000 บาท)

 • ยกคิ้ว = ราคา 2,500,000 – 3,000,000 วอน (ประมาณ 75,000 – 90,000 บาท)


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

ราคาศัลยกรรมจมูก

 • สันจมูกซิลิโคน + ปลายจมูก = ราคา 4,500,000 – 6,000,000 วอน (ประมาณ 135,000 – 180,000 บาท)

 • ศัลยกรรมจมูก ผิวหนังตัวเอง = ราคา 6,430,000 วอน (ประมาณ 192,900 บาท )

 • เหลาฐานกระดูกจมูก = ราคา 1,000,000 – 3,500,000 วอน (ประมาณ 30,000 – 105,000 บาท)

 • จมูกสั้น -จมูกยาว - ปลายจมูกหย่อน = ราคา 1,000,000 – 3,500,000 วอน (ประมาณ 30,000 – 105,000 บาท)

 • จมูกเบี้ยว = ราคา 1,000,000 – 1,500,000 วอน (ประมาณ 30,000 – 45,000 บาท)

 • จมูกฮัมพ์ = ราคา 1,000,000 – 1,500,000 วอน (ประมาณ 30,000 – 45,000 บาท)

 • ลดขนาดปีกจมูก = ราคา 1,000,000 – 3,500,000 วอน (ประมาณ 30,000 – 105,000 บาท)

 • ศัลยกรรมแก้จมูก = ราคา 6,000,000 – 10,000,000 วอน (ประมาณ 180,000 – 300,000 บาท)

 • เอาฟิลเลอร์ออก = ราคา 400,000 – 500,000 วอน (ประมาณ 120,000 – 150,000 บาท)

 • เอาวัสดุเดิมออก = ราคา 2,000,000 วอน (ประมาณ 60,000 บาท)

 • ทำปลายจมูก (แบบเปิด) = ราคา 2,000,000 – 5,500,000 วอน (ประมาณ 60,000 – 165,000 บาท)


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

ราคาศัลยกรรมโครงหน้า

 • ศัลยกรรมกราม = ราคา 5,000,000 – 8,500,000 วอน (ประมาณ 150,000 – 255,000 บาท)

 • ศัลยกรรมเลื่อนคาง = ราคา 5,000,000 – 8,500,000 วอน (ประมาณ 150,000 – 255,000 บาท)

 • ศัลยกรรมโหนกแก้ม = ราคา 5,000,000 – 8,500,000 วอน (ประมาณ 150,000 – 255,000 บาท)

 • เสริมคาง ซิลิโคน = ราคา 2,500,000 – 4,500,000 วอน (ประมาณ 75,000 – 135,000 บาท)

 • เติมไขมันใบหน้า = ราคา 2,500,000 – 4,500,000 วอน (ประมาณ 75,000 – 135,000 บาท)

 • ลักยิ้ม = ราคา 1,500,000 – 2,500,000 วอน (ประมาณ 45,000 – 75,000 บาท)

 • ยกมุมปาก = ราคา 4,000,000 วอน (ประมาณ 120,000 บาท)

 • ลดขนาดหน้าผาก = ราคา 7,500,000 วอน (ประมาณ 225,000 บาท)


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

ราคาศัลยกรรมยกกระชับหน้า

 • ยกกระชับหน้าผาก เอนโดไทน์ = ราคา 5,190,000 – 7,000,000 วอน (ประมาณ 155,700 – 210,000 บาท)

 • ยกกระชับใบหน้า ช่วงกลางใบน้า = ราคา 6,500,000 – 15,000,000 วอน (ประมาณ 195,000 – 450,000 บาท)

 • ยกกระชับลำคอ = ราคา 4,500,000 – 5,800,000 วอน (ประมาณ 135,000 – 174,000 บาท)

 • ดึงบริเวณแก้ม = ราคา 4,000,000 วอน (ประมาณ 120,000 บาท)

 • ดึงบริเวณร่องแก้ม = ราคา 3,000,000 วอน (ประมาณ 90,000 บาท)

 • ร้อยไหมใบหน้า = ราคา 2,580,000 – 5,000,000 วอน (ประมาณ 77,400 – 150,000 บาท)


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

ราคาศัลยกรรมหน้าอก

 • ทรงกลม = ราคา 10,000,000 วอน (ประมาณ 300,000 บาท)

 • ทรงหยดน้ำ = ราคา 10,000,000 วอน (ประมาณ 300,000 บาท)

 • Motiva = ราคา 13,000,000 – 17,500,000 วอน (ประมาณ 390,000 – 525,000 บาท)

 • Bella Gel = ราคา 10,000,000 – 15,000,000 วอน (ประมาณ 300,000 – 450,000 บาท)

 • ศัลยกรรมแก้ไขเสริมหน้าอก = ราคา 20,000,000 วอน (ประมาณ 600,000 บาท)


ศัลยกรรมเกาหลีใช้เงินกี่บาท

ราคาศัลยกรรมปาก

 • ปากกระจับ(ปากบน) = ราคา 9,000 – 15,999 (เริ่มต้นโดยประมาณ)

 • ปากบาง (ปากล่าง) = ราคา 9,000 – 15,999 (เริ่มต้นโดยประมาณ)

 • ปากกระจับบน+ล่าง = ราคา 20,999 (เริ่มต้นโดยประมาณ)

 • LIP GRAFT ให้กระจับอวบอิ่มมีวอลลุ่ม = ราคา 10,000 (เริ่มต้นโดยประมาณ)

 

ปรึกษาและจองโปรโมชั่นศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่

💬 LINE @oppame www.connextchat.com/oppame

🎁 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Oppa Me www.oppame.com/app (ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน)

☎️ ศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-109-6276


🏆 1 เดียวแอพพลิเคชั่นศัลยกรรมเกาหลีที่มีใบอนุญาตและใบรับประกันจากรัฐบาล ประเทศเกาหลีใต้

🏢 สำนักงาน: ตึก Korean Beauty Center, BTS อารีย์ ประเทศไทย

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Dec 11, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ศัลยกรรมเกาหลีราคาแพงแต่คุ้มค่ะ ทำทั้งทีก็ทำให้สวยไปเลย

Like
GET THE Beauty (2).png
bottom of page