top of page

โครงหน้า3จุดคือ การศัลยกรรม โหนกแก้ม, กราม, คาง พร้อมกันในครั้งเดียว

โครงหน้า3จุดคือ การศัลยกรรม โหนกแก้ม, กราม, คาง พร้อมกันในครั้งเดียว

การวินิจฉัยเบื้องต้นจะทาการวินิจฉัยความกว้างของโหนกแก้ม, ความกว้างของขากรรไกรและความกว้างของขากรรไกรล่าง โดยการวิเคราะห์อัตราส่วน ด้วยเทคนิค V-Logic สาหรับการวิฉัยครั้งที่สอง จะวินิจฉัยจากจุดโหนกแก้มมาตรฐานที่ได้จากการตรวจครั้งที่แรก และแพทย์จะลงความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการลดขนาดของกรามว่าจะลดลงได้เท่าใด

เหมาะสำหรับ

1.กระดูกใบหน้าใหญ่ทั่วทั้งหน้า

2.มีโหนกแก้มและกรามยื่นออกมามีดครงหน้าที่ไม่เรียบ

3.ต้องการมีใบหน้าที่สมดุลอย่างถาวร

พิจารณาโครงหน้า 3 จุด ซึ่งประกอบไปด้วย โหนก กราม และ คาง

1. ศัลยกรรม ลดโหนก

  1. วางยาสลบ ผ่าตัด ประมาณ 2-3 ชม. 

  2. แผลในปาก และบริเวณไรผมข้างหู ประมาณ 3 มิลลิเมตร

  3. ทุบกระดูกด้านข้างออกให้หน้าเล็กลง  

  4. ส่วนกระดูกโหนกหน้าให้นูนไว้ เพื่อหน้ามีมิติ   

2. วีไลน์ V-LINE  ( กราม + คาง )

แผลในปากทั้งหมด การทำ V-LINE  จะเป็นการปรับแต่งโครงหน้าตั้งแต่โหนกแก้มมาจนถึงคางให้เสมอกันทั้งซ้ายและขวา เพื่อที่จะให้หน้าเรียว และเป็นรูปทรงไข่มากขึ้น การทำศัลยกรรม V-LINE จะทำให้โหนกแก้มที่ดูใหญ่ลดลง และความกว้างของใบหน้าก็จะดูเล็กลงตามไปด้วย หลังจากได้รับการผ่าตัดกระดูกบนใบหน้าก็จะดูลดต่ำลง หน้าดูมีมิติมากขึ้น

3. เลื่อนกระดูกคาง T   

  1. เลื่อนคางให้ยาวขึ้นหรือสั้นลงก็ได้

  2. เลื่อนคางที่งุ้มเข้า ให้ยื่นออก หรือเลื่อนคางที่ยื่นเกินไปให้เข้ามากขึ้นก็ได้  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/8zyQmD0

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page