top of page

How To "ขอวีซ่า" เพื่อทำศัลยกรรมที่เกาหลี


How To "ขอวีซ่า" เพื่อทำศัลยกรรมที่เกาหลี

ใครที่กำลังจะไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ ต้องอ่านบทความนี้เลย!!


วันนี้ Oppa Me จะมาแนะนำวิธี "ขอวิซ่าเพื่อทำศัลยกรรมที่เกาหลี" ฉบับเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก อ่านจบทำเองได้เลยค่า


จริงอยู่ที่ว่าในตอนนี้สำหรับคนไทยที่อยากไปเกาหลีจะไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าการเดินทาง แต่ต้องทำการลงทะเบียน K-ETA แทน โดย ณ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะคะ ซึ่งล่าสุดทางเพิ่งประกาศข้อกำหนดใหม่อย่าลืมตามไปอัปเดตกันได้ทางเว็บไซต์ของ K-ETA เลยนะคะ


แต่ทีนี้การขอ K-ETA มีเงื่อนไขอยู่ว่าในการลงทะเบียนหากผลออกมาว่า "ไม่ผ่าน" เราจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งถ้าลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านทั้ง 3 ครั้ง จะต้องดำเนินเรื่องเพื่อขอวีซ่าต่อค่ะ


เพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการขอวีซ่าเพื่อไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีให้ทุกกันค่า ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการขอวีซ่าของประเทศอื่นได้ด้วยน้าาาขั้นตอนการขอวีซ่า

สำหรับคนที่ต้องการไปทำศัลยกรรมที่เกาหลี ประเภทของวีซ่าที่ต้องการ คือ "วีซ่าท่องเที่ยว" หรือ

"C-39" นะคะ ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกเพื่อผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนค่ะ โดยขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวของเกาหลีมีดังต่อไปนี้


1. กรอก "แบบฟอร์มการขอวีซ่า" (VISA Application Form) ในการกรอกฟอร์มต้องเตรียมรูปสำหรับติดฟอร์มขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป โดยรูปที่ใช้ต้องเป็นพื้นหลังสีขาวและมีภาพถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

 • ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า ควรดาวน์โหลดฟอร์มและกรอกข้อมูลการขอวีซ่าให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อน

** ข้อควรระวัง ในการกรอกฟอร์มต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น ควรอ่านรายละเอียดการกรอกให้เรียบร้อย และพยายามอย่าให้มีรอยเขียนผิด ขีดค่า หรือรอยเขียนทับ

 • ตรวจอายุการใช้งานของหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต (Passport) ให้เรียบร้อย ซึ่งในระหว่างที่ทำการกรอกฟอร์มขอวีซ่าเกาหลีและการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีควรมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องขอวีซ่า ซึ่งต้องยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมกับวันที่ส่งแบบฟอร์มเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้

How To "ขอวีซ่า" เพื่อทำศัลยกรรมที่เกาหลี
 • พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 • หลักฐานการปฏิเสธ K-ETA สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยต้องระบุตำแหน่งและเงินเดือนด้วย

 • ในกรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน สามารถเขียน Explanation Letter เพื่ออธิบายสถานะการทำงานของตนเองและที่มาของรายได้ประจำ เป็นภาษาอังกฤษ โดยลงรายเซ็นพร้อมวันที่เขียนด้านล่างเอกสาร

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ

 • ใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับภาษาอังกฤษ และทรานสคริปต์ฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียน

 • รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัครไม่เกิน 2 อาทิตย์ ฉบับภาษาอังกฤษของผู้ยื่นขอวีซ่า ซึ่งต้องออกโดยธนาคารไทยเท่านั้น

** ห้ามใช้ภาพที่มาจากการแคปหน้าจอนะคะ

 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

 • หลักฐานการจองโรงแรม

 • กำหนดการท่องเที่ยวในแต่ละวัน หรือแผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน ฉบับภาอังกฤษ ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแต่ควรมีรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่พอทราบว่าจะสามารถติดตามเราได้ที่ไหนช่วงเวลาไหนค่ะ

How To "ขอวีซ่า" เพื่อทำศัลยกรรมที่เกาหลี
 • หลักฐานการจองคิวกับโรงพยาบาลหรือเอกสารยืนยันการผ่าตัดที่ออกโดยโรงพยาบาลศัลยกรรมประเทศเกาหลี เพื่อยืนยันว่าเราไปทำศัลยกรรมจริง ๆ ค่ะ

3. เมื่อเตรียมเอกสารครบพร้อมฟอร์มการยื่นขอวีซ่าแล้ว ต้องเตรียมค่าทำเนียมในการสมัครวีซ่าด้วยนะคะ ซึ่งเป็นราคาที่อิงตามค่าเงินบาทค่ะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าเกาหลี
 • เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ให้มายื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (ที่อยู่ 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310)

 • วันที่สามารถทำการยื่นขอวีซ่าได้ : วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 • เวลารับสมัคร 8.30 - 11.00 และ คืนหนังสือเดินทาง เวลา 13.30 - 15.00 น.

 • นับจากวันที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ทางสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 4 สัปดาห์

 • ในระหว่างการพิจารณา ทางสถานทูตฯ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ นัดสัมภาษณ์ตามการพิจารณา ซึ่งอาจใช้เวลาเพิ่มจากการพิจารณานะคะ

 • เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นหรือเจ้าของวีซ่าต้องเข้ามารับวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น

 • เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบพิจารณาขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น


สรุปแล้ว การขอวีซ่าประเทศเกาหลีมีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เท่านั้นเองค่ะ ซึ่งส่วนที่ยากที่สุดก็จะอยู่ตรงการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้นด้วย เพราะฉะนั้นต้องใช้ความรอบครอบพอสมควรเลยนะคะ ดังนั้น แนะนำว่าทันทีที่ได้คิวผ่าตัดจากโรงพยาบาลแล้วให้รีบดำเนินการยื่นเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย หากยังไม่เคยยื่น K-ETA มาก่อนก็ให้รีบยื่นเพื่อที่ว่าถ้าไม่ผ่านการอนุมัติจะได้ยังพอมีเวลาในการยื่นเพื่อขอวีซ่า ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานเลยทีเดียว เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต้องเผื่อเวลาเข้าไว้นะคะ~~🥰
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://overseas.mofa.go.kr/th-th/index.do

 

ปรึกษาและจองโปรโมชั่นศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่

💬 LINE @oppame www.connextchat.com/oppame

🎁 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Oppa Me www.oppame.com/app (ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน)

☎️ ศูนย์ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-109-6276


🏆 1 เดียวแอพพลิเคชั่นศัลยกรรมเกาหลีที่มีใบอนุญาตและใบรับประกันจากรัฐบาล ประเทศเกาหลีใต้

🏢 สำนักงาน: ตึก Korean Beauty Center, BTS อารีย์ ประเทศไทย

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
GET THE Beauty (2).png
bottom of page