top of page

การวินิจฉัยเบื้องต้นจะทาการวินิจฉัยความกว้างของโหนกแก้ม, ความกว้างของขากรรไกรและความกว้างของขากรรไกรล่าง โดยการวิเคราะห์อัตราส่วน ด้วยเทคนิค V-Logic
สาหรับการวิฉัยครั้งที่สอง จะวินิจฉัยจากจุดโหนกแก้มมาตรฐานที่ได้จากการตรวจครั้งที่แรก และแพทย์จะลงความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการลดขนาดของกรามว่าจะลดลงได้เท่าใด

ราคาศัลยกรรมกราม

₩7,000,000ราคา
  • ท่านสามารถขอรับส่วนลดเพิ่มได้ที่ LINE @oppame หรือคลิก เพิ่มเพื่อน

bottom of page