top of page
  • หน้าอกส่วนบนไม่ควรนูนหรือยุบตัวเกินไป
  • ความชันของเต้านมเริ่มจากกระดูกไหปลาร้าไปจนถึงหัวนมควรเรียบและงาม
  • ใต้ทรวงอกควรอยู่ในรูปหยดน้ำ
  • ส่วนบนของหัวนมควรแบนและควรเป็นมุม90องศา
  • ใต้หน้าอกควรจะมีรูปร่างกลมและอิ่ม หน้าอกควรมีมุม 110 ~ 120 องศา

ราคาเสริมหน้าอกงานแก้ (เมนเทอร์สมูธ)

₩9,900,000ราคา
  • ท่านสามารถขอรับส่วนลดเพิ่มได้ที่ LINE @oppame หรือคลิก เพิ่มเพื่อน

bottom of page