top of page

ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย SKY 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลี

มหาวิทยาลัย SKY

ถึงบางคนจะบอกว่าเรียนที่ไหนก็ไม่สำคัญ เรียนที่ไหนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราต่างรู้กันอยู่ในใจว่าจะเรียนที่ไหนก็ไม่เหมือนกัน เพราะถึงแม้ว่าจะเรียนด้วยหลักสูตรเดียวกัน ถึงอย่างนั้นรูปแบบการเรียนการสอน และความพร้อมของแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันแต่อย่างใด สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในเกาหลี เราก็มีชื่อมหาวิทยาลัย SKY ที่ได้รับการขนานนามว่ายอดเยี่ยมที่สุดในเกาหลีใต้มาแนะนำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกัน


เปิดรายชื่อมหาวิทยาลัย SKY มหาวิทยาลัยที่ได้รับการขนานนามว่าดีที่สุดในเกาหลีใต้ 


มหาวิทยาลัย SKY

Seoul National University (SNU)

Seoul National University (SNU) หรือ 서울대학교 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับรัฐบาลตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย SKY ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งของเกาหลี และยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอีกด้วย

SNU ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 เดิมทีมีชื่อว่า Kyungsung Imperial University ในช่วงที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 หลังจากได้รับเอกราช จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Seoul National University จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 วิทยาเขต หลักๆ อยู่ในย่านกวานัก กรุงโซล นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตด้านการแพทย์ที่ชงโน และวิทยาเขตด้านการเกษตรที่พยองชาง 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีและติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 11 ในเอเชีย และอันดับที่ 56 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ในปี 2023 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 44 ของโลกด้านชื่อเสียง โดย World Reputation Rankings (2023)


มหาวิทยาลัย SKY

Korea University (KU) 

Korea University (KU) หรือ 고려대학교 ในภาษาเกาหลี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2419 ตั้งอยู่ในเขตยงซาน กรุงโซล  เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งสายศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ กฎหมาย แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

KU ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 5 ในเกาหลีใต้และติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 74 ในเอเชีย และอันดับที่ 134 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ในปี 2023 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 66 ของโลกด้านชื่อเสียง โดย World Reputation Rankings (2023)

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำ หลักสูตรที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน นักศึกษาของ KU ส่วนใหญ่มีความสามารถและมุ่งมั่น ซึ่งช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง KU มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ


มหาวิทยาลัย SKY

Yonsei University (Yonsei)

มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) หรือ 연세대학교 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสองของประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2420 ตั้งอยู่ในเขตซองซู กรุงโซล ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 6 ในเกาหลีใต้และติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 82 ในเอเชีย และอันดับที่ 149 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings ในปี 2023 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 72 ของโลกด้านชื่อเสียง โดย World Reputation Rankings (2023)

มหาวิทยาลัยยอนเซเป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยยอนเซ เนื่องจากมีคุณภาพการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมและกระตุ้นนักศึกษาที่เป็นอย่างดี มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และยังตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซลที่ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย


หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page