top of page

อัปเดต 5 ข้อมูลสำคัญ: อยากทำพาสปอร์ต (Passport) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 2024

ทำพาสปอร์ต (Passport) ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ทำพาสปอร์ต (Passport) ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต (Passport) ในปี 2024 ที่ประเทศไทยได้รับการปรับปรุงระบบให้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น นี่คือข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนการยื่นขอทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง:


โดยเฉพาะไปเที่ยวหรือศัลยกรรมที่เกาหลีข้อสำคัญควรทราบคือพาสสปอร์ต (Passport) จะต้องมีอายุหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 180 วัน

อัปเดตข้อมูลสำคัญก่อนไปทำพาสปอร์ต (Passport) ต้องใช้อะไรบ้างในปี 2024 นี้


1. เอกสารที่ต้องเตรียม

กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป:

- บัตรประชาชนตัวจริง

- หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ)

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)

- บัตรประชาชนและใบแจ้งความ (กรณีพาสปอร์ตสูญหาย)


กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี:

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

- สูติบัตร (อายุไม่ถึง 15 ปี)

- บัตรประจำตัวของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

- คำสั่งศาล (ถ้าบุคคลที่ 3 เป็นผู้ปกครอง)

- ใบเปลี่ยนชื่อสกุล และทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)


กรณีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร:

- บัตรประชาชนที่ระบุสถานะ 

- หนังสือสุทธิ 

- ทะเบียนบ้าน หรือวัด 

- ใบตราตั้งสมณศักดิ์ 

- ใบ ศ.ต.ภ. 

- หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับสามเณร)


กรณีหนังสือเดินทางราชการ:

- บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมบัตรประชาชน

- หนังสือนำจากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวง

- สำเนาบันทึก หรือคำสั่งที่อนุมัติตัวบุคคล


2. ราคาการทำ Passport

- Passport ธรรมดา (5 ปี): 1,000 บาท, (10 ปี): 1,500 บาท

- Passport เล่มด่วน (5 ปี): 3,000 บาท, (10 ปี): 3,500 บาท

- ค่าส่งไปรษณีย์: 40 บาท


3. การจองคิวออนไลน์

- ลงทะเบียนที่ www.qpassport.in.th

- เลือกพื้นที่, ประเภทการเข้ารับบริการ, วันที่และเวลา

- ระบุวิธีรับเล่มพาสปอร์ต


4. ขั้นตอนการทำ Passport

- เดินทางไปยังสถานที่บริการ

- แสดงบัตรประชาชนและเอกสาร

- วัดส่วนสูง, เก็บลายนิ้วมือ, ถ่ายรูป

- ชำระค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่ง


5. การให้บริการที่กรุงเทพฯ

- กรมการกงสุล, กระทรวงการต่างประเทศ เปิดบริการทุกวันที่ MBK Center ชั้น 5

- เวลาบริการ: 10.00 - 18.00 น. (จันทร์ - เสาร์), 10.00 - 22.00 น. (ตลอดสัปดาห์)


MBK สถานที่ทำพาสปอร์ต (Passport) ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
MBK สถานที่ทำพาสปอร์ต (Passport)

โดยทั่วไปแล้วการยื่นขอทำพาสปอร์ตจะอยู่ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 ในวันจันทร์ - ศุกร์ แต่ในปัจจุบันกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดให้บริการรับคำร้องทำพาสปอร์ตโดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน ที่  MBK Center ชั้น 5 โซน A ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ปิดรับคิว 17.30 น. มีรูปแบบการให้บริการทั้งกับเจ้าหน้าที่และตู้ทำพาสปอร์ตอัตโนมัติ Kiosk โดยสามารถเช็กจำนวนคิวได้ที่ https://www.qpassport.in.th/ หรือสแกน QR Code เพื่อเช็กจำนวนคิวได้เลย โดยมีข้อกำหนด คือ

  • งดให้บริการทำหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และเล่มด่วนในวันเสาร์

  • รับการ Walk-in และจองคิวออนไลน์ จำกัด 1,000 คิวในวันเสาร์และอาทิตย์

  • เครื่อง Kiosk สามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว โดยต้องนำเล่มเดิมมาแสดง

เลือกทําพาสปอร์ตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ ที่ MBK ชั้น 5 เดินทางง่าย ติด BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา อีกทั้งยังสามารถออกมาช้อปปิ้งและกินข้าวรอคิวได้อย่างสะดวก เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. – 22.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. MBK Contact Center 1285

การทำหนังสือเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพียงแค่เตรียมเอกสารครบถ้วนและทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ คุณก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้อย่างไม่มีปัญหา!

1 commento

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
Ospite
18 gen
Valutazione 5 stelle su 5.

ข้อมูลดีมากๆเเลยค่ะ เข้าใจง่าย

Mi piace
หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page