top of page

ศัลยกรรมเปิดหัวตา เพิ่มความยาวของดวงตา

ศัลยกรรมเปิดตาคืออะไร? 

การทำศัลยกรรมเปิดตาเป็นอีกวิธีที่ช่วยเปลี่ยนแปลงลักษณะดวงตาให้ดูสดใสและมีเสน่ห์มากขึ้น ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนดวงตาให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้น อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั้นตาอย่างเดียวเท่านั้น ดวงตาที่มีเสน่ห์จะต้องดูสดใสและเหมาะสมกับบุคลิกเฉพาะบุคคล โดยทั่วไปความโตและบริเวณส่วนกลางของดวงตาจะต้องเทียบอัตราส่วนของอวัยวะส่วนอื่นๆเพื่อให้ออกมาได้ดวงตาโตที่สวยงามเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มเสน่ห์ให้ดวงตาก็คือการเพิ่มความโตของดวงตาและเพิ่มพื้นที่ให้เห็นตาขาวชัดมากขึ้นโดยการเปิดหัวตาและหางตาเพิ่ม


ศัลยกรรมเปิดตาต้องทำจุดไหนบ้าง?

1. การเปิดหัวตา เป็นการเพิ่มความยาวของดวงตาเดิมให้ดูยาวขึ้น

ดวงตาโดยธรรมชาติจะต้องเห็นบริเวณเนื้อหัวตาด้านในอย่างพอเหมาะ และปกติจะเห็นประมาณ50-80%ของบริเวณเนื้อหัวตาด้านในทั้งหมด หากดวงตาที่เห็นบริเวณเนื้อหัวตาด้านในน้อยหรือรูปทรงผิดแปลก จะยิ่งทำให้ดวงตาดูอึดอัดและไม่สดใส ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้ตาดูเหล่ได้ คนทุกคนจะมีบริเวณเนื้อหัวตาด้านในอยู่แล้ว แค่เห็นมากเห็นน้อยแล้วแต่บุคคล

การศัลยกรรมเปิดหัวตาคือการผ่าตัดกรีดบริเวณผิวหัวตาเพื่อให้บริเวณเนื้อหัวตาด้านในเห็นชัดขึ้นในระดับที่เหมาะสม โดยการเปิดหัวตาเพื่อให้เห็นบริเวณเนื้อหัวตาด้านในเพิ่มขึ้นนั้นไม่เป็นอันตรายใดๆ กับดวงตา เนื่องจากทุกคนมีบริเวณเนื้อหัวตาด้านในอยู่เดิมแล้ว เพียงแค่เปิดให้ตาดูกว้างและยาวขึ้น จะทำให้ตาดูโดดเด่นและหวานขึ้น


การเปิดหัวตาจะทิ้งรอยแผลเป็นมั้ย?

ปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นของการเปิดหัวตาแบบเก่ากับบาโนบากิไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้การเปิดหัวตา เนื่องจากใช้วิธีการกรีด หลังผ่าตัดอาจจะเห็นรอยแผลได้ เพราะเหตุนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงคิดค้นหาวิธีการที่จะลดขนาดรอยแผลให้เล็กที่สุด โดยปกติการเปิดหัวตาจะต้องกรีดบริเวณหัวตาขนาดใหญ่เหมือนกับการใช้สัญลักษณ์ (>,<) เช่นนี้ ทำให้เกิดรอยแผลเป็นหลังผ่าตัดได้

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงคิดค้นวิธีการกรีดเปิดหัวบริเวณใต้ตาแทน แต่วิธีนี้มีขีดจำกัดในการทำ จึงอาจจะเปิดได้ขนาดไม่ใหญ่มากเท่าวิธีเดิม

ผลลัพธ์คือ สามารถคิดค้นหาวิธีการซ่อนรอยแผล โดยการปรับองศาและวิธีการกรีด ซึ่งวิธีของบาโนบากิคือ การกรีดบริเวณหัวตาอย่างประณีต ไม่กรีดใต้ตาแบบวิธีเดิมๆ แต่จะกรีดด้านในตามรอยพับชั้นตา เพราะฉะนั้นรอยแผลจะดูเป็นธรรมชาติตามรอยชั้นตาเดิมของคนไข้ บาโนบากิไม่มีทางปล่อยให้คนไข้เกิดรอยแผลอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงต้องพัฒนาวิธีที่ทำให้เกิดรอยแผลน้อยที่สุด


2. การเปิดหางตา เพื่อเพิ่มความยาวของดวงตา

กรณีที่ทำตา2ชั้นและเปิดหัวตายังไม่สามารถทำให้ดวงตาดูยาวขึ้น แนะนำเพิ่มเติมคือวิธีการเปิดหางตาเป็นการขยายความยาวของดวงตาด้านหางตา ทำให้ดวงตาดูยาวขึ้น เมื่อดวงตาดูยาวขึ้นจะทำให้ตาดูโตขึ้นและสดใสขึ้นอีกด้วย

วิธีนี้เป็นวิธีการแก้ไขลักษณะดวงตาที่เห็นผลลัพธ์ดีที่สุด โดยคำนึงถึงพื้นที่ของหางตาและกระดูกตาด้านหน้าให้มีความห่างอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นการกำจัดเยื่อบุบริเวณหางตา จึงทำให้เนื้อไม่กลับมาติดกันเหมือนเดิม และการกรีดบริเวณเนื้อเยื่อด้านในตาจึงแทบจะไม่เห็นรอยแผลเป็น


ข้อดีของการเปิดหางตา

ข้อดีของการเปิดหางตาช่วยแก้ไขรูปตาได้ดีกว่าสิ่งอื่น เนื่องจากการเปิดหางตาจะเปลี่ยนรูปทรงตาไปตามหางตาของบุคคลนั้นๆ

  1. หางตาที่ชี้ขึ้นทำให้ดวงตาดูดุ จะสามารถแก้ไขได้โดยการปรับแก้หางตาให้ลงมาด้านล่าง

  2. หางตาที่ตกจะทำให้ดวงตาดูเศร้า การปรับหางตาให้ไปทางด้านบนก็จะสามารถแก้ไขได้

  3. แม้ความสูงหางตาจะอยู่ในระดับปกติ แต่คนไข้รู้สึกว่ามันเรียบและต้องการปรับเปลี่ยน ก็สามารถทำได้เช่นกัน

บาโนบากิเข้าใจรูปทรงตาที่คนไข้ต้องการและวินิจฉัยอย่างละเอียดผ่านการปรึกษาก่อนศัลยกรรมแบบ 1:1 และยังได้รับการดีไซน์ดวงตาให้เป็นธรรมชาติและเหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยเทคนิคเฉพาะ

3. การเปิดใต้ตา คือการเปิดหางตาล่างเป็นการดึงขอบตาลงด้านล่างและช่วยเปิดให้เห็นตาดำมากขึ้น

ในบางครั้งการเปิดหางตาล่างจะมองเห็นเป็นส่วนหนึ่งคล้ายกับวิธีของการเปิดหางตาและแน่นอนว่าแพทย์แต่ละท่านจะมีวิธีการไม่เหมือนกัน และไม่สามารถตอบได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่บาโนบากิจะทำการผ่าตัดเฉพาะจุดโดยแบ่งแยกกับการเปิดหางตาด้วยทิศทางและเป้าหมายในการแก้ไขของการเปิดหางตาล่างอย่างชัดเจน โดยทำให้ลักษณะดวงตายาวขึ้นในทิศทางแนวนอน และการเปิดหางตาล่างโดยปรับเปลี่ยนการเปิดตาดำไปพร้อมกับการขยายดวงตาในแนวตั้ง


ข้อดีของการเปิดใต้ตา

ข้อดีของการเปิดหางตาตาล่างคือจะทำให้รูปทรงตาเป็นธรรมชาติและนุ่มนวลมากขึ้น

การเปิดหางตาล่างเป็นการผ่าตัดที่เห็นผลได้ชัดในกรณีที่หางตาและขอบตาด้านล่างชี้ขึ้นไปซึ่งถ้าหากดวงตาโดยรวมทั้งหมดชี้ขึ้นไป จะทำให้ด้านล่างของตาดำเห็นได้น้อยกว่าปกติ ดวงตาลักษณะนั้นจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติและดูดุ การแก้ไขด้วยวิธียืดหางตาให้ยาวออกค่อนข้างยาก จึงใช้เป็นการเปิดหางตาล่างในการแก้ไขแทน

การเปิดหางตาล่างเป็นการแก้ไขโดยดึงขอบตาด้านล่างและหางตาลงมาในแนวตั้งเพราะสามารถแก้ไขได้ทั้งขนาดของดวงตาและการเปิดของตาดำพร้อมกัน จึงทำให้รูปทรงตาเป็นธรรมชาติและนุ่มนวลขึ้น อีกทั้งเป็นการผ่าตัดเนื้อเยื่อด้วยวิธีการเดียวกับเปิดหางตา จึงมีข้อดีที่ไม่มีการตัดไหมและมองไม่ค่อยเห็นรอยแผล

สรุปข้อดีของการศัลยกรรมเปิดตา


  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/AUM1NcT

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/author/beautifly/

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
GET THE Beauty (2).png
bottom of page