top of page

เบอร์โทรตำรวจเกาหลี พร้อมประโยคภาษาเกาหลี


 เบอร์โทรตำรวจ พร้อมประโยคภาษาเกาหลี
Cover เบอร์โทรตำรวจ พร้อมประโยคภาษาเกาหลี

การไปเที่ยวในเกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวต้องการความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และระบบที่รวดเร็วในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด วันนี้เรามีข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ เบอร์โทรตำรวจเกาหลีพร้อมประโยคภาษาเกาหลีมาฝาก

1. หมายเลขให้บริการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1.1 ในกรณีฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวสามารถโทรหา 112 (เบอร์ฉุกเฉิน) เพื่อรับความช่วยเหลือจากตำรวจและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

1.2 เบอร์สำหรับการติดต่อสายด่วนตำรวจเกาหลีมีทั้งหมด 2 เบอร์คือ 112 สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนและเบอร์ 182 สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เร่งด่วน

2. บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

2.1 ตำรวจเกาหลีให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องการความสนับสนุน หรือเหตุการไม่คาดคิด

3. บริการความสงบและความปลอดภัย

               3.1 ตำรวจเกาหลีรักษาความสงบและความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว,

โดยการเฝ้าระวัง และการป้องกันทุจริต

4. บทบาทในการจัดการเหตุอาชญากรรม

                 4.1 ตำรวจเกาหลีใต้มีบทบาทในการรับรายงาน และจัดการเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น

กับนักท่องเที่ยว

5. การรับรู้เหตุการณ์สำคัญ

                5.1 ตำรวจเกาหลีเป็นตัวแทนที่รับรู้เหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว และมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้เรื่องของการสื่อสารก็สำคัญไม่แพ้กัน และใครที่กังวลว่าจะต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไง ขอให้หายกังวลใจในเรื่องไปเลย เพราะเรามีประโยคที่จำเป็นต้องใช้ในการสนทนาในแบบฉบับภาษาเกาหลีมาฝากด้วยค่ะ


การขอความช่วยเหลือจากตำรวจภาษาเกาหลี

หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากตำรวจในเกาหลี

คุณสามารถพูดประโยคต่อไปนี้

 • 경찰관님, 도와주세요! (กงมุนจอน님, โทวาจูเซโย!) - ตำรวจครับ/ค่ะ ช่วยด้วย!

 • 빨리 좀 도와주세요! (พัลรี จอม โทวาจูเซโย!) - เร็วๆ ช่วยด้วย!

 • 여기서 무슨 일이 일어나고 있나요? (ยอกซอ มูซอน อิลรี อิลลาโก อิดนีกา요?) - ที่นี่เกิดอะไรขึ้นครับ/ค่ะ

 • 빨리 경찰을 불러주세요! (พัลรี กงมุนจอล บูล러주세요!) - รีบโทรเรียกตำรวจให้หน่อยครับ/ค่ะ

ตัวอย่างเช่น หากเกิดอุบัติเหตุ คุณอาจพูดว่า

 • 경찰관님, 여기서 사고가 났어요. (กงมุนจอน님, ยอกซอ ซาโกกา นานซยอโย.)

 • 경찰관님, 저를 도와주세요. 저를 때렸어요. (กงมุนจอน님, เชอึล โทวาจูเซโย. เชอึล ทีรีโย.)

เมื่อคุณโทรไปที่หมายเลข 112 เจ้าหน้าที่จะถามคำถามคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษก็ได้ เจ้าหน้าที่จะพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์และดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


การตอบคำถามของตำรวจภาษาเกาหลี

เจ้าหน้าที่อาจถามคุณคำถามต่อไปนี้

 • 이름이 뭐예요? (อีรือมี มวอเยโย?) - ชื่อคุณชื่ออะไร

 • 어디에서 왔어요? (ออดีเอซอ โอชยอดซอโย?) - คุณมาจากที่ไหน

 • 몇 살이에요? (มย็อล ซัลอิเยโย?) - คุณอายุเท่าไหร่

 • 어디에 살고 있어요? (ออดีเอเอ ซัลกโก อิดซอโย?) - คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

 • 제 이름은 [ชื่อ]입니다. (เช อีรือมึน [ชื่อ]อิมนีดา) - ชื่อฉันคือ [ชื่อ]

 • 한국에서 왔습니다. (ฮานกุลเอซอ โอชยอดซอโย) - ฉันมาจากเกาหลี

 • 저는 [สัญชาติ]입니다. (ชอนึน [สัญชาติ]อิมนีดา) - ฉันเป็น [สัญชาติ]

 • 저는 [อายุ]살입니다. (ชอนึน [อายุ]ซัลอิมนีดา) - ฉันอายุ [อายุ]

 • 저는 [ที่อยู่]에 살고 있습니다. (ชอนึน [ที่อยู่]เอ ซัลกโก อิดนึนแด) - ฉันอาศัยอยู่ที่ [ที่อยู่]


คุณยังสามารถตอบคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น

 • 지금 여기서 무슨 일이 일어나고 있습니까? (ชิกจิน ยอกซอ มูซอน อิลรี อิลลาโก อิดซึมนีดา?) - ตอนนี้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นครับ/ค่ะ

 • 당신은 무엇을 보고 있습니까? (ตังกุนนึน มูซอล โพโก อิดซึมนีดา?) - คุณเห็นอะไรอยู่ครับ/ค่ะ

 • 당신은 무엇을 듣고 있습니까? (ตังกุนนึน มูซอล ดึกโก อิดซึมนีดา?) - คุณได้ยินอะไรอยู่ครับ/ค่ะ

การปฏิเสธความผิดภาษาเกาหลี

หากคุณถูกกล่าวหาว่าทำผิด คุณอาจปฏิเสธความผิดโดยพูดว่า

 • 저는 아무것도 하지 않았습니다. (ชอนึน อามูโกโต ฮาราชิมย็อซซึม니다.) - ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

 • 저는 그 사람을 모릅니다. (ชอนึน เก ซารามีล โมรมย็อซซึม니다.) - ฉันไม่รู้จักคนนั้น

การขอบคุณตำรวจภาษาเกาหลี

เมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถขอบคุณพวกเขาโดยพูดว่า

 • 감사합니다. (คัมซาฮัมนีดา.) - ขอบคุณครับ/ค่ะ

 • 정말 감사합니다. (จริมมัล คัมซาฮัมนีดา.) - ขอบคุณมากครับ/ค่ะ


การให้บริการของตำรวจเกาหลีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุขในเกาหลีดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page