top of page

แนะนำ 5 อันดับมหาวิทยาลัยเกาหลี คณะและสาขาที่ดีที่สุด


มหาวิทยาลัยเกาหลี

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงเช่นกัน ดึงดูดนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกให้เข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้ แต่ไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยเกาหลีที่ดีที่สุดจะมีที่ไหนบ้าง และคณะกับสาขาใดที่ขึ้นชื่อ เราจึงจะพาทุกคนไปดูกัน 


เปิดรายชื่อมหาวิทยาลัยเกาหลีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุด 5 อันดับ


มหาวิทยาลัยเกาหลี

Seoul National University (SNU)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (SNU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล มีชื่อเสียงในด้านวิชาการที่แข็งแกร่งในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกาหลีที่ดีที่สุดในประเทศ 


คณะและสาขาที่มีชื่อเสียง 

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 • สาขารัฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์

 • สาขาปรัชญา

 • คณะบริหารธุรกิจ 

 • สาขาบริหารธุรกิจ

 • สาขาการเงิน

 • สาขาการตลาด


มหาวิทยาลัยเกาหลี

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี (KAIST) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในเมืองแดจอน มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน


คณะและสาขาที่มีชื่อเสียง 

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขาวิศวกรรมวัสดุ


มหาวิทยาลัยเกาหลี

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพฮัง (POSTECH) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในเมืองโพฮัง มีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยและนวัตกรรม

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยบริษัท POSCO บริษัทเหล็กชั้นนำของโลก  POSCO มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศเกาหลีใต้


คณะและสาขาที่มีชื่อเสียง 

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขาวิศวกรรมวัสดุ


มหาวิทยาลัยเกาหลี

Yonsei University

มหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 โดยกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงในด้านวิชาการที่แข็งแกร่งในแทบจะทุกทุกสาขาวิชา

โดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกฎหมาย หลักสูตรของมหาวิทยาลัยยอนเซได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกหลายแห่ง เช่น QS World University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings


คณะและสาขาที่มีชื่อเสียง 

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 • สาขารัฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์

 • สาขาปรัชญา

 • คณะบริหารธุรกิจ 

 • สาขาบริหารธุรกิจ

 • สาขาการเงิน

 • สาขาการตลาด


มหาวิทยาลัยเกาหลี

Korea University (KU)

มหาวิทยาลัยเกาหลี (KU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลี มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเขตซอนบุกใจกลางเมืองโซล และวิทยาเขตรองตั้งอยู่ในเขตคยองกี จังหวัดคยองกี

มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกาหลีส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกาหลียังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ


คณะและสาขาที่มีชื่อเสียง 

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 • สาขารัฐศาสตร์

 • สาขาเศรษฐศาสตร์

 • สาขาปรัชญา

 • คณะบริหารธุรกิจ 

 • สาขาบริหารธุรกิจ

 • สาขาการเงิน

 • สาขาการตลาด


ทั้งนี้ การเลือกคณะและสาขาเรียนในมหาวิทยาลัยเกาหลีนั้น ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพย่อมเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ใครที่อยากเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศเกาหลีใต้ เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบผ่านและได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน


โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page