top of page

ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.ควรทำอย่างไร?


ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.

ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.ทำยังไงดี? ในปัจจุบัน เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการท่องเที่ยวเชิงศัลยกรรม เนื่องจากมีเทคโนโลยีและมาตรฐานการดูแลรักษาที่สูง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างย่อมเยาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในประเทศไทยจึงมีผู้เดินทางไปศัลยกรรมเกาหลีเป็นจำนวนมากในแต่ละปี


อย่างไรก็ตามก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม. ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลและความไม่สบายใจได้ บทความนี้จาก Oppa Me จึงขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติด ตม. ดังนี้


ให้ความความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ตม.

สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อติด ตม. คือ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ตม. โดยตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน ไม่ควรปิดบังข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ เพราะอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงได้


ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.

อธิบายวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปเกาหลี

จากนั้นพยายามอธิบายให้เจ้าหน้าที่ ตม. เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปเกาหลีคือเพื่อศัลยกรรม โดยแสดงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น


 • ใบนัดศัลยกรรมจากโรงพยาบาลหรือคลินิกศัลยกรรมเกาหลี

 • เอกสารยืนยันการชำระเงินค่าศัลยกรรม

 • เอกสารยืนยันการจองที่พัก

 • เอกสารยืนยันการจองเที่ยวบินขากลับ


นอกจากนี้เคสที่ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.อาจต้องเตรียมเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เอกสารแสดงรายได้หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเงินเพียงพอที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้


ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย

ในกรณีที่ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม. หากเจ้าหน้าที่ ตม. ยังคงไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ อาจมีสาเหตุดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ ตม. สงสัยว่าเดินทางเพื่อทำงานหรือประกอบอาชีพในเกาหลี

 • เจ้าหน้าที่ ตม. เห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะพำนักในเกาหลีโดยไม่ได้รับอนุญาต


ในกรณีนี้อาจต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศเกาหลี เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.


คำแนะนำเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.

นอกจากการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม. ดังนี้


 • แจ้งเจ้าหน้าที่ ตม. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางอย่างตรงไปตรงมา

 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 • แสดงท่าทีนอบน้อมและเคารพต่อเจ้าหน้าที่ ตม.

 • เตรียมเอกสารยืนยันวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศให้พร้อม

 • ไม่พกของต้องสงสัย ของที่ผิดกฎหมายในเกาหลี 

 • หากมีคนรู้จักหรือครอบครัวอยู่ที่เกาหลี แนะนำให้ทำเอกสารจดหมายรับรองเพิ่ม 


หากปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด แม้จจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.ได้  แต่หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรืออยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ และจะถูกส่งกลับประเทศไทยโดยทันที 


ไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.

ในระหว่างรอการสอบสวน คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ควรแสดงท่าทางหรือพูดจาแสดงความไม่พอใจหรือหงุดหงิด เพราะอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงได้ หากคุณต้องการอุทธรณ์คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีได้ ภายใน 7 วันหลังจากมีปัญหาไปศัลยกรรมเกาหลี แต่ติดตม.

ดู 596 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page