top of page

โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)

โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)

เราคือ โรงพยาบาลจิวเวลรี่ พลาสติก เซอร์เจอรี่ รพ.ศัลยกรรมเที่เปิดในประเทศเกาหลีมามากกว่า 10 ปี พร้อมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆที่เกาหลี โดยทางบริษัทเป็นสาขาส่วนหนึ่งของ บริษัท จิวเวลรี่ เมดดิคอล กรุ๊ป (ประเทศเกาหลี)

ตอนนี้สาขาดูแลลูกค้าประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 6 ปี ให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามเกาหลี อย่างตรงไปตรงมาที่สุด พร้อมบริการทุกท่านอย่างใส่ใจ อีกทั้งทางรพ.ของเรารับประกันผลงาน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ทางเรายินดีที่จะแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ (ในขอบเขตของวิจารณญาณแพทย์) สามารถดูรีวิวศัลยกรรมของเรา (ทั้งรีวิวศัลยกรรมคนไทยและ ต่างชาติ) ได้ที่นี้เลยค่ะ
Jewelry's Special Features | ความโดดเด่นของเรา


SPECIFICITY 1 ศูนย์ความงามที่แบ่งออกเป็น 8 แขนง ซึ่งแต่ละส่วนรวบรวมไว้ซึ่งบุคลากรชั้นแนวหน้า


SPECIFICITY 2 เพรียบพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าของประเทศ

แยกตามสาขา เป็นการรวมกลุ่มกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความ พยายามและความร่วมมือ เพื่อความพึงพอใจและผลการรักษาที่ดีที่สุด เป็นสิ่งทีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Jewelry คำนึงถึงเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ

SPECIFICITY 3 ความรวดเร็วในการร่วมมือ

รักษาจากศัลยแพทย์อย่างมีระบบ คำกล่าวที่ว่า “ศัลยแพทย์เพียงคนเดียว” ทำการผ่าตัดทั้งหมดแล้วจะออกมาดีนั้นเป็น เรื่องที่ล้าสมัยไปแล้ว โรงพยาลาล Jewelry ของเรา มีแพทย์ผู้พรั่งพร้อมไปด้วยปรสบ การณ์ในแต่ละสาขา ชั้นระดับแนวหน้าของประเทศและจากความร่วมมือกันอย่าง ปรองดองนั่นเอง ทำให้เกิดระบบความร่วมมือในการรักษาที่ปลอดภัย

SPECIFICITY 4 วิสัญญีแพทย์

365 วัน 24 ชั่วโมงของคนไข้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลจากหัวหน้าวิสัญญีแพทย์ อย่างใกล้ชิด ระหว่างผ่าตัดอยู่ หากเกิดตื่นขึ้นมาล่ะ! อาจอยู่ในสภาพอันตรายได้ ไม่ใช่เหรอ???...365วัน 24ชั่วโมงของคนไข้นั้นทางเรามี วิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน คอยเฝ้าประจำ ดูแลทั้งใน เรื่องความเจ็บปวดก่อนและหลังการผ่าตัด และคอยรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยตลอดการรักษาจนถึงท้ายสุด

SPECIFICITY5 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุด SPECIFICITY 6 ระบบการดูแลหลังผ่าตัด(After Care Service System)

สำหรับโรงพยาบาล Jewelry นั้น แม้การผ่าตัดจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม ทางเรายังคงดูแลลูกค้าต่อไป

SPECIFICITY 7ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง อันตรายจากสภาวะดินฟ้าอากาศ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการผ่าตัด (อาทิเช่น ฟ้าฝน ทำให้ไฟดับ) แม้โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นน้อยเพียง 1% ทางเราก็มิได้มองข้าม โดยได้มีการเตรียมความพร้อม ของอุปกรณ์จ่ายไฟด้วยตัวเอง

SPECIFICITY 8ระบบการกำจัดแบคทีเรีย 4ขั้นตอน อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นสาเหตุของอาการอักเสบ และอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้ ทางโรงพยาบาล Jewelry นั้น ตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงจัดให้มีระบบการกำจัดแบคทีเรีย 4 ขั้นตอน เพื่อการดูแลรักษาคนไข้อย่างถูกสุขลักษณะ อยู่เสมอ

Certification By Oppa Me สำนักงานประเทศไทย

Location Nonhyeon-dong, 서울특별시 Seoul เกาหลีใต้


Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
GET THE Beauty (2).png
bottom of page