top of page

การผ่าตัดขากรรไกรของแต่ละบุคคล

การแก้ไขรูปหน้าด้วยคำวินิจฉัยอย่างละเอียดและเข้ากับแต่ละบุคคล

“การผ่าตัดขากรรไกรของแต่ละบุคคล”

#การวิเคราะห์แบบเจาะลึก #การผ่าตัดแบบพิถีพิถัน


banobagi plastic surgery model

ต้องวิเคราะห์อย่างแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยง การผ่าตัดในจุดที่ไม่จำเป็น

การผ่าตัดขากรรไกรคือการตัดแต่งและเคลื่อนย้ายกระดูกขากรรไกรจึงทำให้มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ความเป็นจริงนั้นก็มีอาการเจ็บปวดและขั้นตอนการพักฟื้นที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะเหตุนี้การผ่าตัดขากรรไกรนั้นจะต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดขากรรไกรโดยเฉพาะ อีกทั้งยังจำเป็นต้องค้นหาแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้องแม่นยำ จึงต้องเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงสภาวะของคนไข้ตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษาและวินิจฉัย

โดยปกติรูปหน้าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ใช่เพียงแค่กระดูกเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย ไขมัน กล้ามเนื้อ รวมถึงผิวหนังอีกด้วย หากทำการผ่าตัดขากรรไกรโดยประเมินจากรูปลักษณ์ภายนอกและไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงภายใน อาจทำให้การผ่าตัดผิดพลาดและทำให้ต้องเกิดการผ่าตัดแก้ไขขึ้นในภายหลังได้

จำเป็นต้องวิเคราะห์ลักษณะที่แม่นยำในการผ่าตัดขากรรไกร

การวิเคราะห์ขากรรไกรที่แม่นยำ

✓การปรับเปลี่ยนและแก้ไขในทิศทางที่ถูกต้อง

✓การแก้ไขในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อการตัดแต่งกระดูก หรือ การผ่าตัดที่น้อยที่สุด

✓ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ และการพักฟื้นที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ขากรรไกรที่ไม่แม่นยำ

✓การปรับเปลี่ยนและแก้ไขจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง

✓ทำให้เกิดขั้นตอนการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นมากขึ้นและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆรวมไปถึงการพักฟื้นที่ยาวนานยิ่งขึ้น

✓ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พึงพอใจและอาจต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขไปอย่างต่อเนื่อง

แก้ไขและเข้าใจลักษณะโดยรวม ผ่านการวิเคราะห์โดยละเอียด

ตั้งแต่ปี 2000 บาโนบากิได้สะสมประสบการณ์ความรู้และเทคนิคพิเศษในการผ่าตัดขากรรไกรมาอย่างต่อเนื่องจากทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ก่อนผ่าตัดมีขั้นตอนการปรึกษาโดยวินิฉัยจากภาพถ่าย CT Scan โครงหน้า 3มิติ เพื่อคำนวณโครงสร้างขากรรไกรไปจนถึงกล้ามเนื้อสำหรับการแสดงสีหน้า ร่วมกับทีมแพทย์วิสัญญี ทีมแพทย์ด้านศัลยกรรมปากและใบหน้าขากรรไกร เพื่อการผ่าตัดที่ประณีตและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมแพทย์ทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คางสั้น คางยื่น ใบหน้ายาว ใบหน้าบิดเบี้ยว อย่างละเอียดและสร้างความพึงพอใจในการแก้ไขรูปหน้าได้มากยิ่งขึ้น

✓การผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางสั้น

✓การผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางยื่น

✓การผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขใบหน้ายาว

✓แก้ไขใบหน้าบิดเบี้ยว


การผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขคางสั้น

การที่มองใบหน้าด้านข้างแล้วคางดูทู่ และคางถอยเข้าด้านในคือสภาวะที่เรียกว่าคางสั้น

คางสั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีใหญ่ๆ คือกรณีที่คางไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และกรณีที่ฟันรวมถึงขากรรไกรล่างถอยเข้าด้านใน ถ้าเป็นกรณีที่คางไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการการผ่าตัดคางหน้าหรือเสริมวัสดุเทียมได้ แต่ในกรณีที่ขากรรไกรล่างไม่สบกับขากรรไกรด้านบนนั้นจำเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการผ่าตัดขากรรไกร

banobagi plastic surgery model

วิธีการแก้ไขคางสั้นให้ตรงจุด

กรณีที่ขากรรไกรล่างรวมถึงฟันถอยเข้าไปด้านใน จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดขากรรไกร

กรณีที่ขากรรไกรล่างรวมถึงฟันถอยเข้าไปด้านใน จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดขากรรไกร

กรณีที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการสบกันของฐานฟันแต่คางสั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดคาง

กรณีที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการสบกันของฐานฟันแต่คางสั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดคาง

(ด้วยองค์ประกอบของการถ่ายภาพรูปที่เห็นอาจมีความแตกต่างกับตัวจริง, ภาพนี้ได้รับความยินยอมจากคนไข้แล้ว)

การผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขคางสั้นนั้น รวมถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาการสบกันของฟันด้วย

การผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขคางสั้นรวมถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการสบกันของฟัน ในกรณีที่ขากรรไกรล่างรวมถึงฟันถอยเข้าไปด้านใน

เพราะเหตุนี้บาโนบากิจึงมีแผนการผ่าตัดขากรรไกรตามขั้นตอนการจัดฟันแบบเฉพาะทางผ่านการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญในช่องปากและใบหน้าขากรรไกรด้วย ขั้นตอนการผ่าตัดจึงจะต้องมีการแก้ไขปัญหาการสบกันของฟันเป็นพื้นฐาน ตลอดจนการตัดแต่งฟันรวมถึงขากรรไกรล่างเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการผ่าตัด

ปัจจุบันบาโนบากิมีการล็อกกระดูกที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นผ่านการตัดแต่งในแนวทแยง เพื่อให้มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อที่กว้างขึ้น พื้นที่ระหว่างกระดูกที่ถูกเคลื่อนและฐานกระดูกเดิมนั้นทำให้สามารถคงความเป็นธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น การที่ขากรรไกรล่างถูกเคลื่อนออกมานั้นทำให้คางดูมีมิติ และยังทำให้มีกรอบหน้าที่ชัดและใบหน้าสวยงามมากยิ่งขึ้น

การผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขคางสั้น

กุญแจสำคัญในการผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขคางสั้นของบาโนบากิ

การผ่าตัดขากรรไกรโดยทั่วไป

การผ่าตัดขากรรไกรโดยทั่วไป

การตัดแต่งแบบแนวทแยงของบาโนบากิ

การตัดแต่งแบบแนวทแยงของบาโนบากิ

การตัดแต่งกระดูกในแนวทแยงนั้นทำให้พื้นที่ในการเชื่อมต่อที่กว้างขึ้นนั้นเป็นการล็อกแบบปลอดภัยยิ่งขึ้น

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/SQtrjkS

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/author/ing-korea-surgery-consultant/

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page