top of page

การศัลยกรรมตาของ โรงพยาบาลบาโนบากิ (Banobagi Plastic Surgery)

ศัลยกรรมตา

1.การศัลยกรรมตาของบาโนบากิ

ประเด็นหลักในการมีดวงตาที่สวยนั้นไม่ได้อยู่ที่ตาสองชั้นเพียงจุดเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงหลายๆประเด็นควบคู่กันไป เช่นจะต้องไม่มีไขมันส่วนเกินบริเวณเปลือกตา

ตาทั้งสองข้างจะต้องมีความขนานกัน ความยาวระหว่างหัวตาถึงหางตาจะต้องยาว  ซึ่งทางบาโนบากิจะคำนึงถึงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อการศัลยกรรมที่จะได้ตาที่สวยสมดุลและเหมาะกับใบหน้าของคุณอย่างที่สุด

2.พัฒนาการผ่าตัดรูปแบบใหม่เพื่อให้ตาของคุณดูเป็นธรรมชาติ

การศัลยกรรมของบาโนบากิจะเน้นความเป็นธรรมชาติ และนำการผ่าตัดวิธีการเดิมๆ ที่เห็นรอยแปลชัดและไม่เป็นธรรมชาติมาพัฒนาใหม่ เช่น การกรีดหัวตาโดยไม่มีรอยแผล การเย็บคู่ การกรีดเฉพาะจุดและอื่นๆ

3.มีผู้รับผิดชอบดูแลอำนวยความสะดวก คอยบริการให้คำปรึกษา หรือจองตารางต่างๆ

การนตัดหมายการผ่าตัด รายละเอียดข้อมูลการผ่าตัด ผลการผ่าตัด และการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดถูกเก็บไว้ ในระบบที่เรียกว่า

ระบบการเก็บข้อมูลการรักษาของบาโนบากิซึ่งเป็นระบบที่ทางบาโนบากิเป็นผู้คิดค้นขึ้นเอง ทำให้การดูแลรักษาของผู้ได้รับ

การรักษาละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลลงบนกระดาษซึ่งจะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนานทำให้ไม่สะดวกในการปรึกษา

4.รับผิดชอบหลังการผ่าตัด

หลังการผ่าตัดหากมีข้อสงสัยหรือไม่พึงพอใจใดๆ จากการผ่าตัด โรงพยาบาลยินดีรับฟังคำของคุณอย่างละเอียด และพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด

5.รับฟังทุกความคิดเห็นของผู้มารับการรักษา

บาโนบากิเราจะไม่ละเลยความคิดเห็นแม้เพียงเล็กน้อยของคนไข้ เพื่อนำจุดบกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด.

รายละเอียดเกี่ยวกับการศัลยกรรมตา วิธีการศัลยกรรมตาสองชั้น

1.ทำความเข้าใจการศัลยกรรมตาทั่วไปทั้ง 3 วิธี

การศัลยกรรมตานั้น โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน คือ การกรีด การเย็บ และการกรีดบางจุด ซึ่งเทคนิคและวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่ละโรงพยาบาล

ซึ่งข้อมูลการผ่าตัดทั่วไปนี้ เราสามารถค้นหาได้ง่ายในอินเตอร์เน็ต แต่โดยทั่วไปแล้ว ส่วนมากเราจะไม่สามารถวิเคราะห์ตาของตนเองได้อย่างละเอียด

หรือวิเคราะห์วิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับตัวเราได้ยาก ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการต่างๆ ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้เข้าใจคำปรึกษาก่อนศัลยกรรมมากขึ้น

2.วิธีการไม่ได้เหมือนกันทุกโรงพยาบาล

วิธีการทำตาสองชั้นนั้น เป็นส่วนที่ค่อนข้างเข้าใจยาก เนื่องจากการแนะนำและเทคนิคของหมอแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไป เช่น กรณีแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง(กล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาอ่อนแรง)

อาจจะแนะนำให้แก้ไขโดยการับกล้ามเนื้อตา แต่บางโรงพยาบาลอาจจะแนะนำให้กรีดชั้นตาหรือกรีดจุดก็ได้ การผ่าตัดควรจะต้องใช้วิธีการใดนั้น

ควรรับคำปรึกษากลับหมอโดยตรงจะดีที่สุด หมอจะได้เห็นลักษณะของตาและประเมิณการรักษาได้อย่างชัดเจน บางโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้พบหมอโดยตรง

แต่ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในมุมมองของหมออาจจะดูง่าย แต่ในทางของคนไข้ไม่ได้ง่ายอย่างนั้น

3.ควรเลือกคุณหมอแทนการเลือกวิธีการศัลยกรรม

ที่จริงแล้วการเลือกคุณหมอนั้นไม่สำคัญมากเท่าไหร่ แต่การเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือได้จะดีกว่าการวิธีศัลยกรรม

การที่คุณหมอให้คำปรึกษาโดยแนะนำการศัลยกรรมหลายๆอย่างรวมกันนั้นอาจไม่สามารถให้ความน่าเชื่อถือได้ แต่หากเป็นหมอที่ให้คำปรึกษาโดยแนะนำการศัลยกรรมแบบ 1 หรือ 2 วีธีควบคู่กัน

แล้วให้คำอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะให้ความน่าเชื่อถือได้มากกว่า

หากคุณมีดวงตาเล็ก การทำศัลยกรรมตาโดยการดึงหัวตาและหางตา ตัดหนังตาใต้ดวงตาที่หย่อน ตัดไขมันส่วนเกินบริเวณเปลือกตา

ซึ่งการทำศัลยกรรมทั้งหมดนั้นพร้อมกันอาจได้ผลลัพท์ที่ไม่ได้เท่ากับการทำศัลยกรรมโดยการใช้วิธี 1-2วิธี เรามารถพบรูปภาพก่อนและหลังการศัลยกรรมตาที่มีผลลัพธ์ที่ไม่ดี

เพราะสังเกตได้ว่าตาของบางคนไม่จำเป็นต้องดึงหัวตาหรือหางตาแต่หลับ ทำหัวและหางตา ทำให้ดวงตาดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่เหมาะสมกับใบหน้า

4.ควรจำหลักสำคัญไว้

ในกรณีที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการศัลยกรรมตาสองชั้น ให้คำนึงถึงหลักสำคัญต่อไปนี้

01.ไม่ควรเจาะจงวิธีการศัลยกรรมใดวิธีเดียว ควรปรึกษาและรับฟังตามที่หมอแนะนำ

02.การทำตาที่เล็กให้ใหญ่โดยการใช้ 4-5 วิธีในเวลาเดียวกันนั้น 

     ส่วนมากจะทำให้มีผลข้างเคียง

03.คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่แพทย์ วิธีการผ่าตัดอาจจะไม่เหมาะสมกับเรา ดังนั้นจึง        ควรปรึกษาแพทย์เท่านั้น

ลักษณะของตาสองชั้น ลักษณะของตาสองชั้น มีขนาดความใหญ่ด้านในและด้านนอก และก็มีลักษณะที่อยู่ระหว่างกลางด้านในกับด้านนอกด้วยแม้ว่าตาจะเหมือนกันแต่ถ้าลักษาณของรูปทรงชั้นตาแตกต่างกันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

1. IN In line นั้น เส้นชั้นตาด้านหน้าจะมองไม่เห็น และจะเริ่มมองเห็นชั้นตาตั้งแต่ตรงกลางเริ่มใหญ่ขึ้นไล่ไปจนถึงหางตา ส่วนใหญ่คนเกาหลีประมาณ 80% จะมีลักษณะตาเช่นนี้ และประมาณ 90% 

ของคนที่ต้องการให้ตาดูเป็นธรรมชาติ และจะเลือกทำลักษณะนี้ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว วิธีการนี้จะฟื้นตัวได้เร็วโดยปกติวิธีการนี้ เส้นชั้นตาจะเล็กมากที่สุด

2.OUT

คนต่างชาติ 100 % จะมีชั้นตาด้านนอก เส้นชั้นตาจะเริ่มตั้งแต่หัวตายาวไปจนถึงหางตา โดยปกติการทำ out line ให้เส้นชั้นตายาวต่อเนื่องโดยการกรีดนั้น

โอกาสที่จะทิ้งรอยแผลไว้ค่อนข้างสูง หากต้องการทำ out line ให้ดูเป็นธรรมชาติควรใช้วิธีการเย็บชั้นตาจะได้ผลดีมากกว่าการกรีด กรณีผิวหนาหรือตาเล็กจะต้องระวังเป็นอย่างมาก

3.ลักษณะกลางระหว่าง IN และ OUT 

ลักษณะเส้นชั้นตาเริ่มตั้งตาหัวตาไปจนถึงหางตา แต่บริเวณหัวตาจะเส้นบางมากและ ค่อยเริ่มหนาขึ้นไล่ไป ชั้นตาประเภทนี้เหมาะสำหรับคนที่ตากว้างยาว

และเปลือกตาไม่หนามาก แต่ทั้งนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับบางท่าได้ ดังนั้นจึงควรรับฟังคำแนะนำจากแพทย์ก่อน

แหล่งที่มา:https://bit.ly/3JjEVKJ

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/B1ywuIf

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page