top of page

ข้อ ควรรู้ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้🇰🇷


นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางการเกาหลีใต้ ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้ ดังนี้


1. ขอรับ K-ETA (Korea Electronic Authorization)https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครขอ K-ETA ของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ทาง ระบบออนไลน์ที่ https://www.k-eta.co.kr และต้องรอให้ได้รับอนุมัติก่อน จึงจะเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้

2.Q-Code ทางระบบออนไลน์ ที่ https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en โดยผู้เดินทางต้องกรอกรายละเอียดการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ตลอดจนผลการตรวจ โควิดแบบ ATK ที่ผลออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือผลการตรวจโควิคแบบ RT-PCR ที่ผลออก ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ โดยผู้ที่ได้รับ Q-Code แล้ว จะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ โดยสะดวก และไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจโควิด หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดๆ ก่อนเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

หมายเหตุ

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้กับทางสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย ล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากข้อมูลข้างต้น

2. สำหรับคนไทยที่เดินทางไปยังเกาะเชจู ของเกาหลีใต้ นั้น แม้ว่าจะยังไม่ต้องขอรับ K-ETA ในตอนนี้ แต่ในอนาคตอันใกล้ทางการ เกาหลีใต้กำลังจะปรับให้ต้องมี K-ETA ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูด้วย และสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเชจูโดยไม่ได้ รับอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ในส่วนภาคพื้นทวีปได้ และผู้เดินทางที่เคยถูกปฏิเสธ KETA ในการเดิน ทางเข้าเกาหลีใต้ ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเกาะเชจู

3. แม้ว่าคนไทยที่ได้รับอนุมัติ K-ETA ให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี ใต้มีอ้านาจในการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ได้ หากสัมภาษณ์แล้วยังมีข้อสงสัยว่า คนไทยอาจเดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อ ลักลอบทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ โดยคนไทยที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าเกาหลีใต้ จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจ คนเข้าเมืองเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศไทย โดยสายการบินที่นำคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้โดยเร็วที่สุด

• สําหรับคนไทยที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้แล้ว แต่ต่อมากระทำผิด กฎหมายในเกาหลีใต้ดังสาเหตุต่อไปนี้ จะได้รับโทษดังนี้

(1) พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน จะถูกลงโทษให้ชำระค่าปรับตามจำนวนปีที่พำนักผิดกฎหมาย ซึ่งหากเลือกไม่ชำระค่าปรับ จะไม่สามารถเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคต รวมทั้งต้องถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนถูกส่งตัวกลับ ประเทศไทย โดยคนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยตนเอง

(2) กรณีลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ หากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้จับกุม ก็จะถูกกักตัวในสถานกักกัน โดยหาก ไม่พบว่ามีความผิดอื่น (เช่น ยาเสพติด นายหน้า เมาแล้วขับ ฉ้อโกง หรือ คดีอื่น ๆ ) ปกติจะถูกส่งกลับประเทศไทยภายใน 1 สัปดาห์ โดย คนไทยที่กระทำผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง

Cr.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

📌ปรึกษาเคสศัลยกรรมครั้งแรก เคสงานแก้ไขส่งเคสประเมินกับคุณหมอฟรีค่ะ

💝 มาลงทุนกับตัวเอง เแก้ไขจุดบกพร่อง สร้างความมั่นใจ เพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเอง ในแบบที่เป็นคุณ

“ ทำบุญ ทำทาน “

สวยชาติหน้า

แต่ถ้า “ ทำนม ทำหน้า “

“ เดือนหน้าก็สวย “🐶💋💋

🛫 พร้อมจะบินไปกับเราหรือยัง ⁉️ ถ้าพร้อมแล้ว

📌สนใจสอบถามเพิ่มเติมจิ้มตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ

👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇

ทักเลย❕🔰http://line.me/ti/p/~aisikan

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: http://line.me/ti/p/~aisikan

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
GET THE Beauty (2).png
bottom of page