top of page

ทีมแพทย์โรงพยาบาล Banobagi Plastic Surgery

Banobagi Plastic Surgery

แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เป็นเบื้องหลังความสวยงามของผู้คนอย่างยาวนาน

———–


บันแจซัง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ, ดุษฎีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลอาจารย์รับเชิญ ด้านศัลยกรรม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์ที่ปรึกษา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)ประธานกรรมการสมาคม ‘Korean Association of Stem Cell and Tissue Regeneration’

หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม ร.พ. Korea Cancer Center Hospital

สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

——–


โอชังฮยอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ,

ดุษฎีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูโครงหน้า National Medical Center

ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

(อดีต)อาจารย์รับเชิญ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอินฮาสมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

สมาชิกทีมวิจัยการผ่าตัดขากรรไกรแห่งประเทศเกาหลีวิทยากร World Congress of Asian Pacific of Aesthetic Plastic Surgery ประจำปี 1996

วิทยากร Korean-Japanese Congress of Plastic and Reconstruction Surgery ครั้งที่ 3 ปี 1999

วิทยากร Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgeons ครั้งที่ 7 ปี 2000ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

——–


ปาร์คซอนแจ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซลเกียรตินิยม

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

(อดีต)สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeonsสมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

วิทยากร CONGRESS OF IPRAS ครั้งที่ 12 ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

——–


ลีฮยอนแท็ก ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลสำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์

ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

(อดีต)ประธานกรรมการ Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery

(อดีต)อดีตกรรมการสมาคมวิจัยโบทูลินั่มท็อกซินและฟิลเลอร์

(อดีต)อดีตกรรมการสมาคมการศึกษาด้านศัลยกรรมตกแต่งจมูกเกาหลีใต้

(อดีต)สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

วิทยากรบรรยายหัวข้อที่งาน Korean-Japanese Congress of Plastic and Reconstruction Surgery ครั้งที่ 3 ปี 1999

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอินศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดของรายการ Change Life ของประเทศเวียดนาม

——–


ยุนมินจี ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลปริญญาโทแพทย์ศาสตร์บัญฑิต สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

——–


ลียูจอง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาจูแพทย์ฝึกหัดที่ รพ.มหาวิทยาลัยอาจู

ศัลยแพทย์เฉพาะด้าน รพ.มหาวิทยาลัยอาจู

ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาจู

สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

——–


ชเวโบมี ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์โรงพยาบาลบาโนบากิสำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

——–


ควอนฮียอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยโซล

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุนดังโซล

อาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมคาทอลิกโซล

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

——–


ลีโซยอง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาทอลิกโซล

สำเร็จการศึกษาภาควิชาโสตศอนาสิก รพ.เซนต์แมรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพ. เซนต์แมรีแพทย์โรงพยาบาล

ศัลยกรรมกรรมแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน

แพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

สมาชิกสมาคมทางวิชาการด้านศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี

สมาชิกรับเชิญทางวิชาการด้านศัลยกรรมโครงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา

สมาชิกสมาคมทางวิชาการด้านแผนกโสตแห่งประเทศเกาหลี

สมาชิกสมาคมทางวิชาการด้านการผ่าตัดจมูกแห่งประเทศเกาหลี

——–


คิมจินฮยอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซลศัลย

แพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

——–


คังบยองกวอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

——–


ปาร์คแฮยอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเรีย

แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลซัมซุงศัลยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลซัมซุงหัวหน้า Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

——–


คิมยงจู วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซลวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาโซล

หัวหน้าแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลฮันกุกโบฮุน

สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists

สมาชิก Korean Pain Society

สมาชิก Korean Society for Intravenous Anesthesia

——–


คิมยูจอง วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮันยัง

วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาฮันยัง

สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists

——–


ชเว จอง ยุน วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหญิงล้วนอีฮวา

แพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

อาจารย์แพทย์สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยโซล

สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists

สมาชิก Korean Pain Society

สมาชิก The Korean Spinal Pain Society

แพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลดีเอ

——–


ยูดงฮี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ปลูกผม โรงพยาบาลบาโนบากิ

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Sogang University

จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  Chungnam National University

แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล The Catholic University of Korea St. Vincent’s Hospital / St. Paul’s Hospital

จบการศึกษา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก The Catholic University of Korea, Uijeongbu ST. Mary’s Hospital

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล The Catholic University of Korea, Uijeongbu ST. Mary’s Hospital

สมาชิก The Korean Society of Hair Restoration Surgery

สมาชิก Korean Association for Laser, Dermatology and Trichology

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ปลูกผม MOJELIM Male Hair Transplant

——–


ซอเเจบอม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคยองบุก

แพทย์ประจำบ้านที่รพ.มหาวิทยาลัยคยองบุกศัลย

แพทย์เฉพาะด้านรพ.มหาวิทยาลัยคยองบุก

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ด้านศัลยกรรม มหาวิทยาลัยคยองบุก

(อดีต)ศัลยแพทย์เฉพาะด้านรพ.ทรวงอกโซลเเมรี่ เเผนกศัลยกรรมต่อมไทรอยด์

ศัลยแพทย์เฉพาะเเผนกทรวงอกสมาชิกสามัญ

สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

สมาชิกสามัญ สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมะเร็งทรวงอกแห่งสาธารณรัฐเกาหลีส

มาชิกสามัญ สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Endocrine Surgery แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

——–


อิมโซฮยัง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

แพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาลโซลแพทย์เฉพาะด้านประจำโรงพยาบาลโซล ECFMG Certificate Educational Commission for Foreign Medical Graduates

สำเร็จการวิจัย The State Board of Medicine, Commonwealth of Pennsylvania Medical physician and surgeon


——–

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง : https://www.thailandbanobagi.com/introduce/introduceMedical.php

Banobagi รับปรึกษาด้านความงามศัลยกรรม ไทย-เกาหลี ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี


Seoul Nice Agency ที่ปรึกษาการทำศัลยกรรม

หากสนใจทำศัลยกรรมกับโรงพยาบาล Banobagi ที่ประเทศเกาหลี Seoul Nice Agency ที่ปรึกษาการทำศัลยกรรมเกาหลี ยินดีให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการรักษา

คลิกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://page.line.me/seoulnice

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
GET THE Beauty (2).png
bottom of page