top of page

ผ่าตัดแก้ไขตา ID HOSPITAlผ่าตัดแก้ไขตา คือ?มีบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการผ่าตัดที่ผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ซึ่งทำการผ่าตัดตาสองชั้นแล้ว เช่นกรณี เส้นตาสองชั้นคลายตัว,

เส้นตาสองชั้นมีความไม่เท่ากัน หรือดูไม่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น

เหตุผลที่ทำให้อยากทำการแก้ไขตานั้นค่อนข้างหลากหลาย สิ่งสำคัญคือการเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับดารวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ของต้นเหตุการผ่าตัดที่ผิดพลาดในการผ่าตัดครั้งที่ 1

เพื่อให้ไม่เกิดการผ่าตัดครั้งที่2ขึ้นอีก โดยเฉพาะการผ่าตัดแกไข ในการผ่าตัดครั้งที่1นั้นเนื้อเยื่อได้รับความเสียหายมาแล้วทำให้การผ่าตัดแก้ไขมีความยากขึ้นไปอีก

สิ่งสำคัญคือการเลือกโรงพยาบาลและศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดศัลยกรรมตาอย่างเพียงพอCase.1

ลายเส้นตาสองชั้นหลุด

มีการคลายตัวของเส้นตาสองชั้นและลงด้านล่างขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไปสามารถแก้ไขอย่างง่ายไดด้วยวิธีไม่กรีดCase.2

ลายเส้นตาสองชั้นค่อนข้างบางและต่ำ

เมื่อเส้นตาสองชั้นมีความต่ำมากทำให้ดูน่าอึดอัด ในกรณีนี้ปล่อยลายเส้นเล็กนั้นไว้และทำการแก้ไขด้วยการทำลายเส้นตาสองชั้นขึ้นใหม่ด้านบนCase.3

ลายเส้นตาสองชั้นมีความหนาเกินไปและเห็นรอยแผลเป็นชัดเจน

เกิดขึ้นเนื่องจากทำการดีไซน์ลายเส้นตาสองชั้นใหญ่จนเกินไปหรือมีไขมันบนเปลือกตาที่ค่อนข้างมาก

ในการผ่าตัดแก้ไขนั้นลดความหนาของชั้นตาให้อยู่ในระดับปกติ และทำการกำจัดรอยแผลเป็นและไขมันที่ไม่จำเป็นออกCase.4

ลายเส้นตาสองชั้นมีความไม่เท่ากัน

เป็นกรณีที่ขนาดของเส้นตาสองชั้นมีความแตกต่างหันหรือเส้นตาสองชั้นข้างหนึ่เกิดการคลายตัว

ในกรณีนี้ทำการแก้ไขชั้นตาทั้งสองข้างให้มีความสมดุลกัน ดีกว่าการทำแค่ข้างเดียวCase.5

ลายเส้นตาสองชั้นดูไม่เป็นธรรมชาติและไม่เข้ากัน

เป็นกรณีที่ไม่มีความผิดปกติของเส้นตาสองชั้นแต่เป็นเส้นตาสองชั้นที่ไม่เข้ากับใบหน้าของคนไข้เอง

จึงทำการผ่าตัดแก้ไขตา เพื่อค้นหาเส้นตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับตัวคนไข้อย่างสมบูรณ์แบบCase.6

มีรอยแผลตรงหัวตา

ในกรณีที่ศัลยกรรมเปิดหัวตาโดยทั่วไปแล้วเกิดรอยแผลหลงเหลืออยู่ สามารถผ่าตัดแก้ไขฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนปกติได้ช่วงที่เหมาะสมกับหารผ่าตัดซ้ำ

 

โดยทั่วไปแล้ว หลังผ่าตัดครั้งที่ 1 ต้องผ่านไปประมาณ 6เดือน จึงจะสามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างถุกต้องแม่นยำ เพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำการผ่าตัดซ้ำหลังจากผ่านไปประมาณ 6 เดือน

รอยแผลมีความนิ่มและไม่แข็ง เมือ่บริเวณบาดแผลไม่มีรอยแดง จึงสามารถทำการผ่าตัดซ้ำได้

ในกรณีที่เกิดอาการอักเสบ สามารถทำการผ่าตัดซ้ำได้หลังจากอาการอักเสบหายสนิทดี

มีกรณีที่ต้องติดตามผลมากกว่า 1 ปี จึงสามารถทำการผ่าตัดซ้ำได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันลักษณะพิเศษของการผ่าตัดแก้ไขตาคือก่อนผ่าตัดการวิเคราะห์ต้นเหตุความผิดพลาดของการผ่าตัดครั้งที่ 1!

เพื่อผลลัพท์ในการผ่าตัดให้ประสบความสำเร็จสูงสุดนั้น ทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยต้นเหตุการผิดพลาดในการผ่าตัดครั้งแรก

ปรึกษาอย่างเพียงพอกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมพลาสติกกำหนดวิธีผ่าตัดโดยการตรวจวินิจฉัยตาอย่างละเอียด!ทำการวัดปริมาณที่ใช้ได้ของผิวทำการวัดแรงกล้ามเนื้อตาบนทำการวัดความหนาของเปลือกตาตรวจอาการขนตาทิ่มตาหรือไม่ตรวจอาการรอยแผลกับการสมานของแผลของเส้นตาสองชั้นมาตรฐานวัดเนื้อที่แนวตั้งของดวงตาหลังจากการลืมตาวัดปริมาณไขมันในขณะหลับตาวัดความหนาของเส้นเอ็นรอบดวงตา


ยังมีการตรวจวินัฉัยอีกหลายขั้นตอนนอกจากที่กล่าวมา ทำการวิเคราะห์ปัญหาของสภาพในปปัจจุบันให้แน่ชัด

หลังจากนั้นจึงจะทำการวางแผนการผ่าตัดให้เหมาะสม


หลังผ่าตัดวางแผนการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกที่มีความเชี่ยวชาญในการศัลยกรรมตา!

ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลไอดีที่วางแผนการผ่าตัดคือ01 ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการดีไซน์ดวงตา แต่ยังมีความรู้ด้านกายภาควิทยาอย่างเพียงพอ!

หลังจากทำการผ่าตัดครั้งที่1 และนีความต้องการผ่าตัดซ้ำ อาจเป็นเพราะเกิดจากการดีไซน์ตาที่มีความผิดพลาดในการผ่าตัดครั้งที่ 1

กับการมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาควิทยาอย่างไม่ปกตินั่นเอง

การเข้ารับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมพลาสติกที่มีความรู้ด้านกายภาควิทยา

โดยละเอียดกัยความสามารถในการดีไซน์เกี่ยวกับตาที่ต้องทำการผ่าตัดซ้ำ เป็นวิธีที่ป้องกันการเกิดการผ่าตัดซ้ำรอบที่2ได้02 มีเทคนิคที่ชำนาญกับความสุนทรีย์ด้านความงามอย่างเป็นเลิศ!

มีประสบการณ์ในการศัลยกรรมตาจำนวนมาก พบเครสการผ่าตัดที่หลากหลาย ไม่เพียงสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งกล้ามเนื้อเส้นประสาทได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพียงเท่านั้น

แต่ยังสามารถเสนอวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมให้แก่คนไข้ได้ ดำเนินการผ่าตัดด้วยความสุนทรีย์ด้านความงามให้มีการประสบความสำเร็จสูงสุด03 ทำการผ่าตัดโดยการผ่าอย่างมีขอบเขตในบริเวณที่ผ่าตัด

อาจจะมีความเสียหายของเนื้อเยื่อโดยการผ่าครั้งหนึงหรือหลายครั้งในการผ่าตัดครั้งที่ 1อยู่แล้วก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นในการผ่าตัดซ้ำเพื่อรักษาสภาพเดิมของเนื้อเยื่อ

จึงต้องทำการผ่าตัดโดยการผ่าอย่างมีขอบเขต และการผ่าอย่างมีขอบเขตทำให้เกิดบาดแผลน้อยลงและข้อดีคือการฟื้นตัวที่รวดเร็วนั่นเอง

แหล่งข้อมูล:https://bit.ly/3ET1S6K

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/B1ywuIf

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://bit.ly/3KtoHz4

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentáře

Hodnoceno 0 z 5 hvězdiček.
Zatím žádné hodnocení

Přidejte hodnocení
หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page