top of page

ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ในการผ่าตัดขากรรไกร จะต้องจัดฟันหรือไม่?

ก่อนผ่าตัดจะต้องตรวจโครงหน้าและแถวฟันอย่างละเอียด หากเป็นเคสขากรรไกรล่างยื่นออกมา จะต้องวางแผนการผ่าตัดควบคู่กับการจัดฟัน ซึ่งระยะเวลาในการจัดฟันให้เข้าที่ก่อนและหลังผ่าตัดจะมีความแตกต่างกันไป จะต้องตัดสินใจผ่านการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการจัดฟันก่อนผ่าตัด เฉลี่ยเวลาประมาณ 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี และหากเป็นการจัดฟันหลังผ่าตัด จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

ในส่วนของการผ่าตัดขากรรไกรนั้น จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง หรือส่วนหนึ่งเท่านั้น

กรณีคางยื่นและต้องเลื่อนขากรรไกรล่างเข้าด้านใน จะทำให้สัดส่วนระหว่างคางและคอไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการลดความยาวของคางลง สามารถทำการกำจัดเซลล์ไขมันภายในช่องปากได้

หากเป็นการผ่าตัดขากรรไกรบน ถึงแม้หลังผ่าตัดจะทำให้ปลายจมูกโด่งขึ้น แต่ก็สามารถทำให้ปีกจมูกบานออก เพราะฉะนั้นจะป้องกันโดยการเย็บปีกจมูกเอาไว้

เนื้อหาและภาพประกอบจาก blog.naver.com/banobagips เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย www.wonjungnim.com ติดตามข่าวสารด้านศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีใต้กับเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/wonjungnim Line @Wonjungnim

ดู 147 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page