top of page

ฤกษ์ ศัลยกรรมเกาหลี 2567

จะไปศัลยกรรมที่เกาหลีก็ต้องมีการดูช่วงเวลาที่ดีก่อนวันนี้ Oppa Me จะพามาดูฤกษ์ ศัลยกรรมเกาหลี 2567 แต่ละเดือนของปีนี้ ตามหลักโหราศาสตร์ ตำแหน่งของดาวเคราะห์, ราศี, และภาวะดวงดาวในขณะนั้น สำหรับการตัดสินใจเรื่องการทำศัลยกรรม คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพิจารณาจากปัจจัยทางการแพทย์เป็นหลัก


ฤกษ์ ศัลยกรรมเกาหลี
ฤกษ์ ศัลยกรรมเกาหลี

การทำนายวันที่เหมาะสมสำหรับการทำศัลยกรรมตามหลักโหราศาสตร์หรือความเชื่อทางด้านความงามนั้นสามารถทำได้โดยการพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย เช่น ตำแหน่งของดาวเคราะห์, ราศี, และภาวะดวงดาวในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การทำนายเหล่านี้ไม่ได้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และควรใช้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นหลักในการตัดสินใจที่สำคัญ


ต่อไปนี้คือฤกษ์ ศัลยกรรมเกาหลี 2567 วันที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำศัลยกรรมในแต่ละเดือนของปีนี้ ตามหลักโหราศาสตร์

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนมกราคม: วันที่ 5, 15, 25

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนกุมภาพันธ์: วันที่ 6, 16, 26

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนมีนาคม: วันที่ 7, 17, 27

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนเมษายน: วันที่ 1, 11,21

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนพฤษภาคม: วันที่ 2, 12, 22

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนมิถุนายน: วันที่ 3, 13, 23

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนกรกฎาคม: วันที่ 4, 14, 24

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนสิงหาคม: วันที่ 5, 15, 25

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนกันยายน: วันที่ 6, 16, 26

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนตุลาคม: วันที่ 7, 17, 27

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนพฤศจิกายน: วันที่ 8, 18, 28

 • ฤกษ์ ศัลยกรรม เดือนธันวาคม: วันที่ 9, 19, 29


โปรดจำไว้ว่า วันที่เหล่านี้เป็นเพียงการทำนายทางโหราศาสตร์ ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และสำคัญที่สุดคือการปรึกษาแพทย์และพิจารณาจากสุขภาพและคำแนะนำทางการแพทย์ของคุณเป็นหลักในการตัดสินใจเรื่องการทำศัลยกรรม

1 comentário

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
Convidado:
14 de jan.
Avaliado com 5 de 5 estrelas.

ขอบคุณข้อมูลดีๆมีประโยชน์มากเลยนะคะ กำลังจะไปทำศัลยกรรมเกาหลีพอดีเลย

Curtir
GET THE Beauty (2).png
bottom of page