top of page

ศัลยกรรมปรับรูปหน้าเคสแก้ “ยากกว่า” การผ่าตัดครั้งแรก จริงหรือไม่?

เรียกคืนรอยยิ้มที่สวยงามกลับคืนมาอย่างน่าพึงพอใจ

ศัลยกรรมปรับรูปหน้าเคสแก้

ด้วยการวางแผนปรับรูปหน้าอย่างละเอียด พร้อมกับคำวินิจฉัยที่แม่นยำมากขึ้น


เป็นเรื่องจริงที่ว่าศัลยกรรมปรับรูปหน้าเคสแก้ ยากกว่าการศัลยกรรมผ่าตัดครั้งแรก

การผ่าตัดศัลยกรรมปรับรูปหน้าคือการเปิดพื้นที่ภายในเพื่อจัดการ หรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งของกระดูก

ดังนั้นการวิเคราะห์ที่แม่นยำของผลการผ่าตัดครั้งก่อน จะทำให้คนไข้ไม่ต้องกังวลกับการผ่าตัดเคสแก้อีกต่อไป

เพราะความไม่มั่นใจในผลของการผ่าตัดก่อนหน้านั้น นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การผ่าตัดแก้ไขเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก

นอกจากนี้ผ่าตัดโครงหน้าไม่ได้มองถึงแค่กระดูก จะต้องคำนึงถึงผิวหนัง ชั้นไขมัน กล้ามเนื้อ รวมถึงเส้นประสาทด้วย

เพราะหากกระดูกมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง หรือถูกตัดไปแล้ว การผ่าตัดแก้ก็มีข้อจำกัด จึงนับเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนกว่าปกติ

윤곽 재수술 모델

การผ่าตัดเคสแก้ยากกว่าการศัลยกรรมผ่าตัดครั้งแรก เพราะอะไร?


  1. ความวิตกกังวล : ประสบการณ์ที่ล้มเหลวจากในอดีต อาจเป็นเหตุให้การแก้ไขเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก

  2. ดูองค์ประกอบโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงใบหน้าเก่า : ผ่าตัดโดยคำนึงถึงเส้นประสาท, กระดูกโครงหน้า, ผิวหนัง, กล้ามเนื้อ, และชั้นไขมัน


การแก้ไขที่เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก : การผ่าตัดลดขนาด หรือเคลื่อนตำแหน่งกระดูกครั้งก่อน, อาจทำให้เหลือพื้นที่ในการแก้ไขได้น้อยลง


เพื่อป้องกันการแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีกของการผ่าตัด จึงต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเทคนิคพิเศษ

ศัลยกรรมผ่าตัดปรับรูปหน้าเคสแก้ เป็นการผ่าตัดที่ยาก ดังนั้นการเลือกโรงพยาบาลและเรื่องแพทย์ผู้มีประสบกาณ์ก็จะต้องเลือกด้วยความใส่ใจ เพราะหากไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาของการผ่าตัดรอบที่แล้ว รวมถึงใช้เทคนิค อุปกรณ์ที่ไม่ดีพอ อาจทำให้ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขอีกครั้งก็เป็นได้

หลังจากก่อตั้งบาโนบากิเมื่อปี 2000 รพ. ก็มั่นใจในทีมงาน และมีอุปกรณ์ เทคนิค, ศัลยแพทย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ของผ่าตัดปรับโครงหน้า ช่วยวางแผนการผ่าตัดเคสแก้โครงหน้าอย่างแม่นยำ โดยทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบแบบ 1:1 รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเปิดเผยชื่อศัลยแพทย์หน้าห้องผ่าตัด ประกอบกับ สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบที่สามารถวินิจฉัยปัญหาและแนวทางการปรับปรุงสำหรับการผ่าตัดครั้งก่อน สุดท้ายนี้คือแพทย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่สามารถมองเห็นถึงปัญหาของคนไข้ และวางแผนการผ่าตัดที่ถูกต้อง เพิ่มผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น

오창현원장님, 박종림원장님

เหตุผลที่ต้องรับการผ่าตัดปรับรูปหน้าเคสแก้ที่บาโนบากิให้คำวินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาถึงความเป็นไปได้ในการผ่าตัดแก้ไข และแนวทางในการรักษา กับเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยระบบแพทย์ประจำตัวแบบ 1:1 พร้อมเปิดเผยชื่อแพทย์ในห้องผ่าตัดบาโนบากิมีเครื่อง CT, Xray ทำให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างละเอียด มองเห็นถึงสภาพปัญหา และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทีมแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลการผ่าตัดโครงหน้าผู้มีประสบการณ์มากมายตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลเมื่อปี 2000 สามารถมองเห็นถึงปัญหาของคนไข้ และวางแผนการผ่าตัดที่ถูกต้อง เพิ่มผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น

กรณีสันกรามที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ หรือกรามเหลี่ยม

หากมีเทคนิค และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน การผ่าตัดกระดูกกรามก็สามารถทำได้อย่างแม่นยำในครั้งเดียว แต่แน่นอนว่าหากคำนวณผิดหรือตัดหลายครั้งก็อาจทำให้กระดูกกรามออกมาได้อย่างไม่เป็นธรรมชาติ กรณีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์ผลของการผ่าตัดรอบที่แล้วอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถแก้ปรับกระดูกกรามออกมาได้ตามที่ต้องการ

กรณีเคสที่เบี้ยวอย่างเห็นได้ชัด หรือเคสที่ไม่สามารถแก้ได้แล้ว

กรณีกระดูกที่ถูกตัดความยาวออกไปจากการคำนวณที่ผิดพลาดหรือตัดกรามโดยไม่คำนึงถึงความสมมาตรของโครงหน้า ก่อให้เกิดปัญหาหน้าไม่เท่ากันได้ นอกจากนี้หากตัดแค่กรามโดยไม่ได้ดูถึงกล้ามเนื้อ, ไขมันควบคู่ ก็อาจทำให้ปัญหาหน้าไม่เท่ากันยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ ดังนั้นจะต้อง สมมาตรของใบหน้าให้ดีก่อนทำการผ่าตัดแก้ไข และหากจำเป็นต้อง 인포버튼ลดกล้ามเนื้อบดเคี้ยว รวมถึง 인포버튼ไขมันกระพุ้งแก้ม ด้วยก็จะยิ่งแก้ปัญหาใบหน้าไม่เท่ากันได้มากขึ้น

กรณียังไม่พอใจกับความเรียวของใบหน้า

ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจอย่างแน่แท้เระหว่างรับคำปรึกษา, ความผิดพลาดในการคำนวณลักษณะกระดูกกับรูปทรงหน้า, การตัดแค่กระดูกอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงกล้ามเนื้อ หรือไขมัน สิ่งเหล่านี้นับเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจหลังผ่าตัดได้ การรับคำวินิจฉัยที่แม่นยำนั้น จะช่วยแก้ไขกระดูก, เนื้อเยื่อนชั้นใน, 인포버튼กล้ามเนื้อบดเคี้ยว, 인포버튼ไขมันกระพุ้งแก้ม พร้อมๆกันกับการทำกระดูกเพื่อให้ได้ใบหน้าที่เรียวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดเนื้อเยื่อชั้นในที่มีหลากหลายชั้น รวมถึงส่วนของกระดูกด้านนอกที่หากสามารถลดขนาด ความหนาได้ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น

กรณีที่โหนกแก้มเกิดความไม่สมดุลอย่างชัดเจน

กรณีความไม่สมดุลกันของโหนกแก้มที่เกิดจากกระดูก, ความไม่เท่ากันของกล้ามเนื้อ หรือปัจจัยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้ในการผ่าตัดแก้ไข ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายกระดูกว่ามีมากน้อยแค่ไหน และคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้ผลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

กรณียังไม่พอใจกับขนาดของโหนกแก้มที่ลดไปได้น้อย

ความกว้างของโหนกแก้มวัดจากบริเวณโหนกแก้มจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อมองจากด้านหน้าตรง แต่การผ่าตัดโหนกแก้มทั่วไปต่อให้ผ่าตัดกระดูกออกไปแล้ว ความกว้างของโหนกแก้มจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ที่บาโนบากิคำนึงถึง ผลลัพธ์ของการลดโหนกแก้มอย่างได้ผลด้วยการผ่าตัดกระดูกโหนกแก้มพร้อมกับเปลี่ยนตำแหน่งโหนกแก้มควบคู่กันไปด้วย ทำให้การผ่าตัดโหนกแก้มได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น


กรณีแก้มหย่อนคล้อยหลังจากศัลยกรรมโหนกแก้ม

กรณีที่ผิวเหี่ยว หรือหลังจากผ่าตัดลดขนาดโหนกแก้ม ผิวที่เคยปกคลุมกระดูกนั้น อาจหย่อนคล้อยได้ โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติม มีวิธี 인포버튼ยกกระชับไหมอิลาสติกกุม 인포버튼ยกกระชับเอนโดไทน์ สามารถแก้ไขปัญหาเนื้อหน้าแก้มหย่อนหลังทำโหนกแก้มได้

กรณีที่ทำศัลยกรรมคางแต่ผลออกมาดูไม่เป็นธรรมชาติ

เมื่อมองทั้งด้านตรงและด้านข้าง คางต้องได้สัดส่วนรับกันกับใบหน้า หากผ่าตัดโดยไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ผลออกมาดูไม่เป็นธรรมชาติ สามารถปรับแก้ไขใหม่ได้แต่ต้องดูวิธีการแก้จากการผ่าตัดก่อนหน้าที่เคยทำมาอย่างละเอียด

กรณีคางเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง

หากตอนศัลยกรรมโครงหน้าไม่ได้คำนึงถึงสัดส่วนโครงหน้า หรือกระดูกอย่างชัดเจน อาจทำให้เกิดกรณีหน้าไม่สมมาตรกันเกิดขึ้นได้ กรณีหน้าไม่สมมาตรจากกล้ามเนื้อ สามารถใช้การฉีดโบท็อกเข้าช่วยได้แบบง่ายๆ แต่นอกจากนั้นการผ่าตัดแก้ไขจะเป็นอีกวิธีที่ดีกว่า ทั้งนี้การมองใบหน้าโดยรวม หว่างคิ้ว, จมูก, ปาก มองทุกส่วนให้สอดคล้องกัน เพื่อหาวิธีการผ่าตัด ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างดีที่สุด

การผ่าตัดศัลยกรรมปรับรูปหน้าเคสแก้นั้น, สาเหตุ และวิธีการผ่าที่แตกต่างกัน ทำให้ผลที่ได้มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล ดังนั้นการรับคำวินิจฉัยที่ถูกต้องและการปรึกษาเพื่อหาสาเหตุของความไม่พอใจในการผ่าตัดครั้งก่อน นับเป็นอีกทางลัดหนึ่งในการผ่าตัดเคสแก้ไข

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/zLMXgNI

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/cinderella-surgery/consultant/ศัลยกรรมเกาหลี-신데렐라-cinderella-surgery-by-creamzpatcha/

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
GET THE Beauty (2).png
bottom of page