top of page

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ

Water drop breast plastic surgery

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ํา

เป็นธรรมชาติและเหมาะกับขนาดของร่างกาย!

BREAST –

DEESSE –

พอใจกับผลลัพธ์ทั้งขนาด 

และความรู้สึก 

รูปร่างและการออกแบบ 

เหมือนหน้าอกธรรมชาติ 

การผ่าตัดโดยใช้การ 

ส่องกล้องที่แม่นยํา

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำคือ?

เราออกแบบทรงหน้าอกในรูปแบบของหยกน้ำและการศัลยกรรมหน้าอกด้วยซิลิคอนทําให้มีรูปร่าง 

หน้าอกที่เป็นธรรมชาติเหมือนหน้าอกที่ไม่ทําศัลยกรรม ไม่ว่าคุณจะขยับหรือนอน การเคลื่อนไหว 

และความรู้สึกจะเป็นธรรมชาติ 

โปรดตัดสินใจทําศัลยกรรมหลังจากได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เนื่องจากหลังการผ่าตัดสามารถเกิดการติดเชื้อหรือ เลือดออกได้ ขึ้นอยู่กับแต่บุคคล

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำที่ดีเซ่

ใช้ซิลิคอนที่เหมาะกับคนเอเชีย!

ใช้ซิลิคอนที่ได้การรับรองจากองค์การ 

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้

ซิลิคอนผลิตโดยพิจารณาจาก 

ลักษณะของคนเอเชียที่มีหน้า

อกกรนแคบ

สร้างสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบโดยพิจารณาจากรูปร่าง เนื้อเหยื่อ 

หน้าอกรูปร่างของทรวงอก

ลดการเลือดอออกและการเสียหาย ของเนื้อเหยื่อด้วยการผ่าตัดโดย

ใช้กล่องส่องที่แม่นยํา

ออกแบบโดยพิจารณาสัดส่วนทางกายภาพที่สมดุล ตั้งแต่ได้ หน้าอกไปยังเนินอก

ไม่เพียงแค่สร้างรูปร่าง ขนาด ความโค้งของหน้าอก แต่ร่วมไปถึงร่องอก

การศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ํา


ใส่ซิลิคอนใต้พังผืดสองชั้น 

ใส่ซิลิคอนส่วนบนใต้พังผิดและส่วนล่าง 

บนกล้ามเนื้อโดยผ่าตัดส่วนของกล้ามเนื้อ 

หน้าอก เพื่อสร้างรูปทรงด้านล่างของหน้า 

อก การเลือดออกและการหดตัวของเนื้อ 

เหยื่อ พังผิดจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย


การศัลยกรรมหน้าอกโดยส่องกล้อง 

ใช้การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อพิจารณา 

ตําแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของซิลิ 

คอน เพื่อลดผลข้างเคียงเช่นการติดเชื้อ 

การหดตัวของเนื้อเหยื่อพังผืดให้ได้มาก 

ที่สุดโดยการผ่าตัดส่องกล้อง และลด 

การเลือดออก


ลดแผลผ่าตัด 

การผ่าตัดอาจจะทําให้เกิดแผลได้ 

ดังนั้นเราจึงมีการเปลี่ยนบริวณการ 

ผ่าตัดตามลักษณะของผู้ป่วยเช่นรักแร้ 

ฐานหัวนม หน้าอกและบริเวณรอยย่น

ซิลิคอนทรงหยดน้ำของดีเซ่ตามรูปร่าง


ทรงหยดน้ำ

การออกแบบให้คล้ายกับหน้าอกเต็ม โดยหน้าอกบน 

เรียบเนียน หน้าอกด้านล่างมีเสน่ห์เพื่อคงรูปร่างต่อ 

ใช้ซิลิคอนวัสดุแบบผิวหยาบ


ทรงกลม

รูปร่างที่เซ็กซี่ด้วยขนาดด้านล่าง เหมาะสําหรับคนที่ 

ไม่ชอบขนาดหน้าอกด้านบน และคนที่ต้องการหน้าอก 

ที่ใหญ่มากเกียบจากร่างกายสามารถเลือกได้ทั้งผิวเรียบ 

และผิวหยาบ


ตามวัสดุ

แบบผิวเรียบ

เป็นซิลิคอนประเภทที่ผิวนุ่มและเรียบเนียน หลังจาก 

ศัลยกรรม ต้องนวดเพื่อให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ


แบบผิวหยาบ

เป็นซิลิคอนประเภทผิวหยาบ ที่สร้างเพื่อลดการหด 

ตัวของเนื้อเหยื่อ ดังนั้นไม่จําเป็นต้องนวดหลังจาก 

ศัลยกรรม

บริเวณที่ใส่ซิลิคอน

ใส่ซิลิคอนใต้พังผืดสองชั้น 


– ใส่ซิลิคอนส่วนบนได้พังผืดและซิลิคอนส่วนล่าบนกล้ามเนื้อ 

– เป็นที่พอใจกับขนาด ความรู้สึกรูปร่าง และกรงหน้าอกด้านล่าง 

– เลือดออกน้อยและลดข้อบกพร่อง เช่นการหดตัวของเนื้อเหยื่อ พังผืด


ใส่ใต้ต่อมน้ำนม

– ไส่ซิลิคอนในพื้นที่ระหว่างหน้าอก กล้ามเนื้อและ

เนื้อเหยื่อต่อมน้ำนม 

– เหมาะสําหรับคนที่เนื้อเหยื่อหน้าอกเยอะและหน้าอกหย่อนยาน 

– ในกรณีที่เนื้อเหยื่อหน้าอกไม่มีประสิทธิภาพ ซิลิคอนจะให้ ผลตรงข้าม ดังนั้นใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีเนื้อเหยือเพียงพอ


ผ่าตัดศัลยกรรมที่ส่วนอื่น ๆ 

– ใส่ซิลิคอนได้กล้ามเนื้อเต้านม 

– เป็นธรรมชาติและรู้สึกดีเนื่องจากไม่รู้สึกถึงซิลิคอน 

– ใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานกว่าเปรียบเทียบกับการใส่ที่ต่อมไต้น้ำนม

วิธีการศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมหน้าอกในปัจจุบันเป็นเพียงการเพิ่มขนาดของหน้าอก 

แต่การศัลยกรรมหน้าอกที่ดีเซ่ ออกแบบให้หน้าอกธรรมชาติและเหมาะกับคุณ

เลือกตําแหน่ง ลักษณะการผ่าตัด

และขนาดของซิลิคอน


การออกแบบการผ่าตัด

รักษาความเป็นธรรมชาติด้วย 

รูปทรงหน้าอกที่เรียบสวย ที่คน 

อื่นจะไม่รู้ว่าคุณทําศัลยกรรมมา

แบบที่มีอยู่คือ ไฮบริด

วิธีการเดินสเต็มเซลล์ไปบางส่วน

เป็นการสัยกรรมหน้าอกแนนเลิกอนพร้อม

การเติมเต็มเซลล์ หลังจากใส่ซิลิคอนเแล้วเติม

สเต็มเซลล์ไปยังนาส่วนที่ต้องการ

ทรงสวย!

วิธีการสร้างรูปทรงทั้งหมดด้วยสเต็มเซลล์

ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ที่จําเป็น

หลังจากใส่ซิลิคอบเพื่อสร้างฐาน ใส่สเต็มเซลล์

ด้านบน ด้านล่างและด้านนอกของหน้าอกให้ได้

ขนาดที่พึงพอใจ จะได้ความรู้สึกและร่องอกที่เป็น

  ธรรมชาติ

เหมาะสําหรับ

1 คนที่หน้าอกส่วนบนยุบไปบางส่วน 

2 คนที่หน้าอกหดตัวหรือเล็กลงหลังจากให้นมบุตร 

3 คนที่หน้าอกแบนโดยธรรมชาติ

4 คนที่หน้าอกสองข้างไม่เท่ากัน

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://page.line.me/ymsurgery.yumi

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/author/ym-surgery-agency/

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page