top of page

ศัลยกรรมหู แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ ด้วยแพทย์เฉพาะทาง ที่รพ. บาโนบากิ


สร้างรูปร่างหูให้สมดุลกับลักษณะของใบหน้า

หลายคนอาจมองข้ามเกี่ยวกับหู คิดว่าหูไม่มีผลต่อบุคลิกภาพ

แต่จริงๆ แล้วลักษณะของหูสามารถบ่งบอกถึงภาพลักษณ์และเชื่อมโยงถึงบุคลิกของแต่ละคนได้

เหมือนกับการที่ต้องถ่ายรูปเปิดใบหูในหนังสือเดินทางซึ่งสามารถบอกลักษณะของแต่ละบุคคลได้

ไม่ใช่แค่รูปร่างของใบหูเท่านั้น แต่ยังรวมขนาดและองศาของใบหูที่มองเห็นจากหน้าตรง

ซึ่งสามารถทำให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปได้ นอกจากนี้หูยังส่งผลต่อการเลือกทรงผม

และการใส่เครื่องประดับ เช่น ต่างหู รวมถึงการใส่แว่นตาด้วย

บ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคล

หูส่งผลต่อรูปลักษณ์ของใบหน้า

 1. บ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคล

 2. ความใหญ่และรูปทรงส่งผลต่อรูปลักษณ์

 3. มีผลต่อการเลือกทรงผม

 4. ส่งผลต่อลักษณะลำคอและโครงสร้างของใบหน้า

 5. ส่งผลต่อการเลือกใส่เครื่องประดับ

ความใหญ่และรูปทรงส่งผลต่อรูปลักษณ์

บาโนบากิ สามารถแก้ไขปัญหาหูได้เกือบทั้งหมด

รูปร่างหูที่สวยงามคืออัตราส่วนความกว้างและความยาวโดยประมาณที่ 4:7 โดยอยู่ตรงกลางระหว่างเปลือกตาและปลายจมูก

และหูจะดูธรรมชาติมากหางกางออกที่ประมาณ8-10องศา สิ่งสำคัญของการศัลยกรรมหูจะต้องคำนึงถึงรูปร่างหูที่เหมาะสม

และการประเมินการผ่าตัดผ่านปัญหาของแต่ละเคสอย่างแม่นยำ

โดย รพ. บาโนบากิสามารถแก้ไขปัญหาหูได้ทุกรูปแบบ เพื่อความพึงพอใจที่มากขึ้น

ส่งผลต่อลักษณะลำคอและโครงสร้างของใบหน้า

รูปทรงของหูที่เหมาะสม

>> ความสมมาตรของหูเมื่อมองจากมุมตรง

 1. หูสองข้างไม่ควรเบี้ยวกว่ากันเกิน 3mm

 2. ความยาวอยู่ระหว่างเปลือกตาและปลายจมูก

 3. หูเข้ากับโครงสร้างของใบหน้าและลำคอ

>> ความสมมาตรของหูเมื่อมองจากมุมข้าง

 1. กางออกประมาณ 8-10องศา

 2. เห็นใบหูและกระดูกอ่อนส่วนบนใบหู

 3. อัตราส่วนความกว้างและความยาว 4:7


ความสมมาตรของหูเมื่อมองจากมุมข้าง

วิธีการศัลยกรรมหูของบาโนบากิในแต่ละเคส

หูกาง : หูที่ไม่มีรอยพับกระดูกอ่อนหรือโครงสร้างกางออก ทำให้มองเห็นใบหูชัดจากมุมหน้าตรง หูไม่มีข้อบกพร่องในการใช้งานแต่รูปทรงไม่สวยงาม มักจะมีคำเรียกหูประเภทนี้ว่า หูลา, หูลิง, หูมิกกี้เมาส์

วิธีศัลยกรรม : กรีดข้างหลังใบหูและจัดทรงกระดูกอ่อนที่กางออกให้เข้ารูป หากหูไม่กางมากสามารถแก้ไขได้ด้วยการเย็บกระดูกอ่อน รอยกรีดจะอยู่ตรงรอยผับหลังหูจึงแทบมองไม่เห็นแผลเป็น

หูกาง

หูชิด : หูส่วนบนถูกฝังอยู่บริเวณผิวหนังบริเวณขมับ เมื่อมองจากด้านหน้าจะไม่สามารถมองเห็นรูปร่างใบหูได้ชัดเจน เมื่อมองมุมข้างจะเหมือนกับไม่มีใบหูส่วนบน ทำให้ไม่สามารถใส่แว่นตาหรือหน้ากากอนามัยได้

วิธีศัลยกรรม : ผ่าตัดคลายเนื้อเยื่อที่ยึดกระดูกอ่อนหูไว้เพื่อให้กระดูกคลายออกและดูเป็นธรรมชาติ จากนั้นทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อลงบริเวณที่กระดูกอ่อนเคยฝังอยู่ หากหูมีการฝังตัวเป็นเวลานานรวมกับมีรูปทรงบิดงอจะต้องแก้ไขร่วมกัน

หูชิด

หูเล็ก (ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด) : คือภาวะที่หูพัฒนาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่กำเนิด สามารถปรากฎได้ 1ใน 7,000คน และถ้าหากหูมีความผิดปกติรุนแรงมักจะส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการฟังร่วมด้วย จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

วิธีศัลยกรรม : การผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2วิธี ได้แก่การปลูกถ่ายกระดูกอ่อนโดยใช้กระดูกอ่อนจากหน้าอกหรือการสร้างหูเทียมขึ้นมาใหม่ การปลูกถ่ายกระดูกอ่อนหรือใส่หูเทียมจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมและทำการปลูกถ่ายผิวหนังเพื่อให้ได้รูปทรงที่ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

หูเล็ก (ภาวะใบหูเล็กไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด)

หูพับ(ใบหูผิดรูป) : หูส่วนบนหดตัวมีลักษณะพับเข้าเกิดจากการพัฒนาของกระดูกอ่อนไม่เต็มที่ ลักษณะการพับมีหลายองศาตั้งแต่น้อยถึงพับไปครึ่งหู

วิธีศัลยกรรม : วิธีการผ่าตัดขึ้นอยู่กับรูปร่างและระดับการพับของใบหู โดยปกติจะยืดกระดูกอ่อนออกและปรับแต่งรูปทรงใบหูใหม่ แต่ในกรณีที่หูพับอย่างรุนแรงจำเป็นต้องใช้วิธีผ่าตัดที่ซับซ้อนมากขึ้น

หูพับ(ใบหูผิดรูป)

ไม่มีติ่งหู : ลักษณะติ่งหูแนบกับข้างแก้มเป็นแนวเส้นตรงทำให้ดูเหมือนติ่งหูโดนดึงให้ยาวลงมาข้างล่าง สาเหตุส่วนใหญ่คือเป็นตั้งแต่กำเนิด แต่บางครั้งก็อาจเกิดได้หลังจากการศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าด้วย

วิธีศัลยกรรม : หากติ่งหูมีขนาดเล็ก สามารถแก้ไขได้ด้วยการปลูกถ่ายไขมัน หรือในกรณีที่มีเนื้อติ่งหูมากพอ จะทำการตัดกรีดบริเวณที่ติดกับใบหน้าและเย็บขึ้นไปเพื่อสร้างรูปทรงติ่งหูใหม่

ไม่มีติ่งหู

หูชี้ขึ้น : คือรูปร่างหูที่มีสันกระดูกอ่อนเพิ่มมาอีก1สันที่บริเวณใบหูส่วนบน หรือเรียกอีกอย่างว่า ‘ความไม่สมประกอบของกระดูก Helixที่สาม’ ความผิดปกตินี้ทำให้ใบหูส่วนบนยื่นออกไปข้างบนจนบางเคสจะมีลักษณะใบหูแหลมชี้ขึ้น

วิธีศัลยกรรม : ใช้วิธีการมัดหรือตัดกระดูกอ่อนที่มีปัญหา และสร้างรูปทรงใบหูให้มีความโค้งอย่างเป็นธรรมชาติ รอยแผลจะอยู่หลังใบหูซึ่งแทบมองไม่เห็น

หูชี้ขึ้น

แก้ไขติ่งหู : ติ่งหูผิดรูปจากต่างหูที่หนักหรืออุบัติเหตุจากการใส่ต่างหูทำให้ติ่งหูขาดแยกออกเป็นสองซีก ซึ่งลักษณะติ่งหูฉีกออกไม่ว่าจะจากสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือเป็นตั้งแต่กำเนิดส่งผลให้ยากต่อการปกปิดด้วยผม การแก้ไขให้ติ่งหูกลับมาดูเป็นปกติจึงเป็นเรื่องสำคัญ

วิธีศัลยกรรม : การแก้ไขติ่งหูค่อนข้างง่าย สามารถใช้เนื้อเยื่อรอบๆติ่งหูเพื่อสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ หรือหากขนาดติ่งหูสองข้างมีขนาดแตกต่างกันสามาถใช้การปลูกถ่ายไขมันหรือปลูกถ่ายผิวโดยใช้ผิวจากก้นเพื่อให้ติ่งหูมีความสมมาตรมากยิ่งขึ้น

แก้ไขติ่งหู

แก้คีลอยด์ : เนื่องจากสภาพร่างกายของคนไข้หลังจากเกิดแผล ทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมบริเวณที่เกิดแผลที่มากเกิน ทำให้ผิวหนังโตขึ้นผิดปกติจนเป็นส่วนเกินออกมาเป็นก้อน ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเจาะหู หรืออาการคันแพ้จากสุขอนามัยที่ไม่ดี

วิธีศัลยกรรม : คีลอยด์จะเกิดขึ้นในช่วงที่แผลเริ่มมีการสมานตัว เบื้องต้นจึงจะรักษาด้วยการฉีดลดขนาดคีลอยด์ก่อน หากไม่เห็นผลหรือเป็นรุนแรงจะใช้วิธีการผ่าตัดควบคู่กับการทานยาเพื่อป้องกันการเกิดคีลอยด์ซ้ำ

แก้คีลอยด์

กระดูกTragus ผิดรูป : กระดูกที่ยื่นออกมาหน้ารูหูเรียกว่า Tragus ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดรูปได้ ลักษณะผิวหนังปูดออกมาเป็นก้อนใหญ่

วิธีศัลยกรรม : สามารถแก้ไขได้ค่อนข้างง่ายด้วยการตัดติ่งส่วนเกินออก แต่ในกรณีที่กระดูกTragus เกิดความผิดปกติมาก จำเป็นต้อนวินิจฉัยและผ่าตัดอย่างแม่นยำเพื่อสร้างรูปร่างหูที่สวยและเก็บรอยแผลเป็นให้เห็นน้อยที่สุด

กระดูกTragus ผิดรูป

บาโนบากิเพียบพร้อมไปด้วยทักษะและประสบการณ์แก้ไข้ได้แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ

โครงสร้างของหูประกอบด้วยเนื้อเยื่อไขมันและกระดูกอ่อน ผิวหนังและกระดูกบริเวณหูมีความเปราะบางและขนาดเล็ก ดังนั้นการศัลยกรรมหูจึงจำเป็นต้องใช้ความละเอียดและทักษะที่แม่นยำ นอกจากนั้นยังต้องใส่ใจในเรื่องของรอยแผลเป็นและลักษณะใบหูที่เข้ากับใบหน้าด้วย

บาโนบากิสั่งสมประสบการณ์และความรู้ด้านกายวิภาคต่างๆในด้านการศัลยกรรมหูตั้งแต่ปีค.ศ.2000 ถึงแม้คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหูจะไม่มีมาก แต่รพ.เล็งเห็นว่าการศัลยกรรมนี้ก็มีความจำเป็นกับผู้ที่มีปัญหาเช่นกัน จึงศึกษาและวิจัยเพื่อผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจที่สุด

ดังนั้น เราสามารถแก้ไขให้เหมาะสมกับใบหน้าและลักษณะของคนไข้แต่ละท่านได้ด้วยทักษะและความรู้ระดับมืออาชีพของทีมแพทย์ เพื่อการศัลยกรรมหูให้ออกมาเป็นใบหูที่สวยงามและเข้ากับคนไข้มากที่สุด

ศัลยแพทย์บาโนบากิที่มีประสบการการผ่าตัดอย่างยาวนาน

 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/zLMXgNI

 2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/cinderella-surgery/consultant/ศัลยกรรมเกาหลี-신데렐라-cinderella-surgery-by-creamzpatcha/

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page