top of page

ศัลยกรรมใบหน้าไม่สมมาตรเป็นอย่างไร

ใบหน้าไม่สมมาตร คืออะไร?

หากทำการลากเส้นตรงผ่านกึ่งกลางของใบหน้า แล้วพบว่าด้านซ้ายและด้านขวามีความไม่เท่ากัน นั่นหมายถึงเรามี ใบหน้าไม่สมมาตร ถ้าความไม่สมมาตรของใบหน้านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ศัลยกรรม ใบหน้าไม่สมมาตร เป็นอย่างไร ?

ใบหน้าไม่สมมาตร สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทำศัลยกรรม โดยวิธีการนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคน โดยปกติแล้วจะเกิดจากความไม่สมมาตรของขากรรไกรและคาง


ขากรรไกรไม่สมมาตร ใบหน้าไม่สมมาตร

หากมีปัญหาเฉพาะขากรรไกรล่างที่ไม่สมมาตร ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดขากรรไกรล่างแล้วเคลื่อนย้ายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แต่ถ้าในกรณีที่ขากรรไกรบนก็ไม่สมมาตรด้วยนั้น จะทำการผ่าตัดปรับเลื่อนขากรรไกรบนก่อน แล้วจึงเคลื่อนย้ายขากรรไกรล่างให้อยู่ในที่ตรงกับขากรรไกรบน


 ใบหน้าไม่สมมาตร

คางไม่สมมาตร

เมื่อปรับแต่งขากรรไกรจนเข้าที่แล้ว หากพบว่าบริเวณคางยังมีความไม่สมมาตร จะทำการผ่าตัดปรับแต่งปลายคาง เพื่อให้รูปหน้าโดยรวมเกิดความสมดุลมากที่สุด

การผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไข ใบหน้าไม่สมมาตร ที่โรงพยาบาล EU

การผ่าตัดขากรรไกรของโรงพยาบาล EU Oral & Maxillofacial Surgery มี 2 วิธี คือ IVRO (Intraoral Vertical Ramus Osteotomy) และ SSRO (Sagittal Split Ramus Osteotomy) โดยศัลยแพทย์จะทำการวิเคราะห์ว่าวิธีใดที่เหมาะกับปัญหาของคนไข้แต่คนมากที่สุด

  1. IVRO (Intraoral Vertical Ramus Osteotomy) เป็นการผ่าตัดขากรรไกรล่างส่วนด้านหลัง ไม่มีการใช้หมุดยึดกระดูกหลัง จึงใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน วิธีการนี้จะไม่เกิดการทำลายเส้นประสาท หรืออาจจะกระทบน้อยมาก ๆ แต่มีข้อเสียคือ จะต้องตรึงกระดูกขากรรไกรไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เนื่องจากไม่มีหมุดยึดกระดูก และวิธีการนี้ไม่สามารถใช้กับกรณีขากรรไกรสั้นได้

  2. SSRO (Sagittal Split Ramus Osteotomy) เป็นการผ่าตัดขากรรไกรล่างส่วนที่อยู่ใกล้ฟันกราม ใช้วิธีการยึดกระดูกด้วยหมุด นิยมใช้กับกรณีเพิ่มความยาว การผ่าตัดด้วยวิธี SSRO ที่โรงพยาบาล EU จะไม่ใช้ยางดึงฟัน ทำให้สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันหลังการผ่าตัด แต่มีข้อเสียสำหรับคนไข้ที่มีปัญหากระดูกบาง การทำ SSRO อาจจะเกิดการสัมผัสและทำให้เส้นประสาทเกิดความเสียหายได้


 ใบหน้าไม่สมมาตร

เทคนิคการจัดฟันแบบมืออาชีพ

การผ่าตัดขากรรไกรจะต้องทำควบคู่กับการจัดฟัน โดยปกติแล้วจะต้องทำการจัดฟันอย่างน้อย 6-12 เดือนก่อนการผ่าตัด และจัดฟันอีกเป็นเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด จุดเด่นของโรงพยาบาล EU คือ ไม่ต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด ด้วยฝีมีและความเชี่ยวชาญของศัลแพทย์ร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางการจัดฟัน จึงสามารถย่นระยะเวลาไปได้ถึง 6 เดือน

โรงพยาบาล EU Oral & Maxillofacial Surgery มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทำศัลยกรรมโครงหน้าและขากรรไกรอย่าง Dr. Kim Jong Yun และ Dr. Shin Hee Jin ที่จะช่วยแก้ไขทุกปัญหาโครงหน้าไม่สมมาตร ให้กลับมาสวยสมบูรณ์แบบเป็นธรรมชาติได้ในชั่วพริบตา


 ใบหน้าไม่สมมาตร

ที่ปรึกษาทำศัลยกรรม

ต้องการทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาล EU Oral & Maxillofacial Surgery ปรึกษา Secret Surgery ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทำศัลยกรรมเกาหลี ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำในทุกปัญหาการทำศัลยกรรม

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/B1ywulf

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://bit.ly/3KtoHz4

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
GET THE Beauty (2).png
bottom of page