top of page

เสริมซิลิโคนหน้าผาก เทคนิคDouble-Pressed

การเสริมซิลิโคนหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed คืออะไร ?

การเสริมซิลิโคนหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed หรือ การเสริมซิลิโคนหน้าผากแรงยึดเกาะ 2 เท่า คือ การศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากที่มีลักษณะมีความเรียบแบนไม่สมดุล การเสริมซิลิโคนหน้าผากจะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าคนไข้จะมีหน้าผากลักษณะใดก็ตาม การเสริมหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed จะเป็นการศัลยกรรมที่ทำออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติ ทางโรงพยาบาลไอดีจะทำการผ่าตัดอย่างละเอียดโดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ ซึ่งจะทำการตรวจร่างกายและวัดหน้าผากเพื่อให้ซิลิโคนที่ได้มานั้นแนบสนิทกับกระดูกอย่างสมบูรณ์แบบ

เปรียบเทียบซิลิโคนแรงเกาะติด 2 เท่า id VS ซิลิโคนธรรมดา

ซิลิโคนแรงเกาะติด 2 เท่า id

การผลิตซิลิโคนที่เหมาะกับกระดูกหน้าผากจะคำนึงถึงรายละเอียดของลักษณะกระดูกที่ต้องการแก้ไข ซึ่งซิลิโคนที่ผลิตออกมานั้นจะไม่มีช่องว่างเหลืออยู่จะแนบชิดไปกับกระดูก ซึ่งจะช่วยให้หลังการผ่าตัดทรงหน้าผาดที่ได้จะออกมาเป็นธรรมชาติ

ซิลิโคนธรรมดา

การผลิตซิลิโคนที่ไม่คำนึงถึงรายละเอียดของลักษณะผิวของกระดูกของคนไข้ ซึ่งซิลิโคนที่ผลิตออกมานั้นจะมีช่องว่างเหลือไม่แนบชิดกับกระดูกส่งผลให้แรงเหาะติดของซิลิโคนนั้นลดลง เมื่อมีช่องว่างระหว่างกระดูกกับซิลิโคน ผลที่ได้ก็จะออกมาไม่เป็นธรรมชาติ

ข้อดีของการศัลยกรรมเสริมหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed

  1. มีความเป็นธรรมชาติ จากซิลิโคนมีการผลิตที่มีการวัดขนาดหน้าผากอย่างละเอียดจึงทาให้มีประสิทธิภาพในการเกาะติดมาก

  2. มีความปลอดภัย เนื่องจากการผ่าตัดเป็นการกรีดแนวตั้ง เมื่อทำการผ่าตัดไม่เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทสัมผัส

  3. ซิลิโคนมีความถาวร ไม่มีการหดตัวลงตามธรรมชาติ ประสิทธิภาพอย่างถาวร

ขั้นตอนการเสริมซิลิโคนหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed ที่ id


Step 1 ทีมศัลยกรรมแพทย์จะทำการตรวจร่างกายคนไข้อย่างละเอียด ทำการวัดรูปหน้าผากด้วยเครื่องถ่ายภาพ 3D-CT ทำการคัดข้อมูลออกมา โดยจะเช็คกระดูกโครงสร้างหน้าทั้งหมดทุกมุมและเช็คระดับของหน้าผากคัดทุกมุมของหน้าผากว่ามีความโค้งหรือว่ายุบเท่าไร จากนั้นจะทำการคัดข้อมูลกับวิเคราะข้อมูลโดยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อที่จะได้ออกแบบซิลิโคนที่พอดีกับคนไข้และเพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดไม่ต้องทำการแก้ซ้ำ

Step 2 ทางโรงยาบาลไอดีหลังจากได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลหน้าผากของคนไข้จะทำการผลิตตัวอย่างแบบหน้าหน้าผากโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3มิติ โดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเช็คกระดูกโครงหน้าผากรวมไปถึงผิวหนังของคนไข้รอบที่2 จากนั้นจะทำการผลิตโมเดลตามพื้นฐานข้อมูล 3D-CT

Step 3 โรงพยาบาลทำการผลิตซิลิโคนจากโมเดลที่ได้เพื่อเตรียมนำซิลิโคนไปใช้ในการผ่าตัด

Step 4 เมื่อได้ซิลิโคนทีมศัลยกรรมแพทย์จะทำการผ่าตัดและใส่ซิลิโคนให้เหมาะกับกระดูกโครงหน้า

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/1IsqBWK

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/qa-korea-surgery/consultant/qa-koreasurgery-----/

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
GET THE Beauty (2).png
bottom of page