top of page

เสริมซิลิโคนหน้าผาก แบบ Double-Pressed

การเสริมซิลิโคนหน้าผากด้วยเทคนิค Double -Pressed

(แรงยึดเกาะ2เท่า) ด้วยเทคนิคเฉพาะ “แรงยึดเกาะ2เท่า” ของโรงพยาบาลไอดีในการทาศัลยกรรมเสริม หน้าผากด้วยซิลิโคนนั้น สามารถปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรมชาติ

ซิลิโคนหน้าผากแรงยึดเกาะ 2เท่าคือ?

เพราะ “แรงยึดเกาะ2เท่า” สามารถปรับให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล! การศัลยกรรมเสริมซิลิโคนหน้าผากแรงยึดเกาะ2เท่าคือ การแก้ไขหน้าผากที่มีความเรียบแบน เป็นหลุม หรือมีลักษณะไม่สมดุล ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากรูปแบบไหน การศัลยกรรมเสริมซิลิโคนก็สามารถแกไข้ให้ดูมีมิติอย่างเป็นธรรมชาติได้. โดยการทาการผ่าตัดนั้นจะมีการวัดอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งของกระดูกหน้าผาก เพื่อให้ซิลิโคนที่ได้มานั้นแนบสนิทกับกระดูกอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่มีผลข้างเคียง หรือ ไม่จาเป็นต้องมีการผ่าตัดแก้ไขซ้า


เครื่องหมายการค้าเลขที่ No. 41-2016-003176


Step. 1

ทำการวัดรูปหน้าผากด้วยเครื่องถ่ายถาพ 3D-CT คัดข้อมูลออกมา


Step. 2

ผลิตตัวอย่างแบบหน้าหน้าผากโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ


การเปรียบเทียบวิธีผลิตซิลิโคน


การผลิตซิลิโคนที่เหมาะกับกระดูกหน้าผาก

การผลิตซิลิโคน ต้องพิจารณาและเก็บรายละเอียด ของลักษณะกระดูกที่ต้องการแก้ไข โดยซิลิโคนที่ผลิตออกมานั้นเมื่อเสริมให้กับคนไข้แล้วจะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างกระดูกกับซิลิโคนเหลืออยู่เลย หรือ แนบสนิทกับส่วนกระดูกที่ต้องการแก้ไข ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและเป็นธรรมชาติ

vs


กรณีไม่คำนึงถึงผิวของกระดูก

มีช่องหว่างในผิวของกระดูก เมื่อมีการใส่ซิลิโคนเข้าไป แรงเกาะติดลดลง เมื่อมีช่องว่างระหว่างกระดูกกับส่วนของซิลิโคนที่เสริมเข้าไปนั้นจะทาให้การยึดติดน้อยลง และไม่มีความเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิตซิลิโคนหน้าผาก


วัดลักษณะหน้าผากด้วยเครื่องสแกน3D-CT/3D printer


คัดข้อมูล ทำการผลิตโมเดลหน้าผาก


ผลิตโมเดลหน้าผากด้วยปูนปาสเตอร์จากพื้นฐานโมเดล


ผลิตซิลิโคนจากแบบปูนปาสเตอร์


ทำการใส่ซิลิโคนให้เหมาะกับกระดูกโครงหน้า

ข้อดีของการศัลยกรรมเสริมหน้าผากแรงเกาะติด2เท่า

เป็นธรรมชาติ


เนื่องจากซิลิโคนมีการผลิตมาอย่างดีจากการวัดขนาดหน้าผากอย่างละเอียดจึงทาให้มีประสิทธิภาพในการเกาะติดมาก ทาให้ผลของการผ่าตัดดูเป็นธรรมชาติและมีมิติ

ปลอดภัย


ด้วยการกรีดแนวตั้ง เมื่อทำการผ่าตัดไม่เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทสัมผัส จึงเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย

อย่างถาวร


ไม่มีการหดตัวลงตามธรรมชาติ ประสิทธิภาพอย่างถาวร ด้วยซิลิโคนที่อยู่ได้นาน

รายละเอียดการผ่าตัด

✓ เวลาผ่าตัด 30 นาที ~ 1 ชั่วโมง

✓ วิธีวางยาชา ยาสลบ

✓ นอนโรงพยาบาล ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

✓ ตัดไหม 7 วัน ~ 10 วัน

✓ ระยะพักฟื้น 1 สัปดาห์ ~ 2 สัปดาห์

※ Alert: ข้อควรระวัง: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก หรือ ติดเชื้อ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: http://bit.ly/3029i3W

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/seoul-nabi/consultant/seoulnabi-surgery/

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page