top of page

แนะนำทีมแพทย์มืออาชีพจากโรงพยาบาล Note

เพราะความปลอดภัยของคนไข้ คือสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เราจึงรวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมไว้มากมาย คนไข้มั่นใจได้เลยว่า มาที่นี่จะได้รับทั้งความสวย และความปลอดภัยแน่นอน ตาม Seoul Nice มาดูเลยค่ะว่ามีทีมแพทย์คนไหนบ้าง


Kwon Soon-geun Plastic Surgeon Specialist

“เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ประณีต และสุนทรียภาพที่ยอดเยี่ยม”

ประวัติการทำงาน

– ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note

– ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมไอดี (ศูนย์ศัลยกรรมทรวงอก)

– ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรม Regen (หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก)

– ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งวอนจิน (เฉพาะทางศัลยกรรมแก้ไขหน้าอก)

– ปริญญาโท Kyung Hee University College of Medicine, Graduate School of Plastic Surgery

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคยองฮี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งเต้านม สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกประจำสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งไขมัน สมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกวิชาการสมาคมวิจัยศัลยกรรมตกแต่งเต้านม


Kim Jae-gon ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

“เราพิจารณาคนไข้เป็นอันดับแรก ด้วยการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนกว่าใครๆ”

ประวัติการทำงาน

– ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note

– ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมบาโนบากิ

– จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– เด็กฝึกงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล, บัณฑิตวิทยาลัยศัลยกรรมตกแต่ง, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

– กรรมการบริหารคนที่ 15 สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งเกาหลี

– คณะกรรมการวางแผนของสมาคมศัลยกรรมพลาสติกแห่งเกาหลี


Hak-Young Kim ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

“เราวางแผนและดำเนินการด้วยความแม่นยำ เพื่อดูว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุข”

ประวัติการทำงาน

– ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note

– ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมบาโนบากิ

– แผนกศัลยกรรมตกแต่ง Jincheon St. Mary’s Hospital

– จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– เด็กฝึกงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี


ศัลยแพทย์พลาสติก

“เราค้นคว้าและคิดอย่างถี่ถ้วน เพื่อการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบ”

ประวัติการทำงาน

– ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง Note

– ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรม Regen

– จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– เด็กฝึกงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี


ซอยูนจาง ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

“เราสร้างสรรค์ความงามที่มีสุขภาพดีและเป็นธรรมชาติ ผ่านการเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งกับคนไข้ของเรา”

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Knot Plastic Surgery

– ผู้อำนวยการนานาศัลยกรรมตกแต่ง

– จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหลี

– ศาสตราจารย์คลินิก ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลี

– ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลี

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมศัลยกรรมกะโหลกศีรษะแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของ IPRS (International Society of Plastic Surgeons)


Park Eun-sang แพทย์ผิวหนัง

“เราจะรับผิดชอบต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ของเรา”

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการปัจจุบันของ note dermatology

– ผู้อำนวยการ Hills Dermatology

– หัวหน้าแพทย์ผิวหนัง

– ผู้อำนวยการ Wells Dermatology

– ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกผมถาวร

– จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

– การฝึกอบรมและการรักษาของ Singapore National Skin Center

– สมาชิกสามัญของสมาคมโรคผิวหนังแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมโรคผิวหนังแห่งเกาหลี

– สมาชิกสามัญของสมาคมผิวหนังและความงามแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของ American Academy of Dermatology

– สมาชิกเต็มรูปแบบของ American Society of Laser Medicine


Joo Chang วิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาแก้ปวด

“เรามุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ตั้งแต่ต้นจนจบการผ่าตัด และจากการพักฟื้นจนถึงการฟื้นตัว”

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Knot Plastic Surgery

– จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติคยองซัง

– มหาวิทยาลัยคาธอลิก Yeouido St. Mary’s Hospital Specialist training

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยคาธอลิก

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิสัญญีวิทยาแห่งเกาหลี

– สมาชิกของสมาคมยาแก้ปวดแห่งเกาหลี


คิมฮีซุก วิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาแก้ปวด

“เราจะไม่ละเลยแม้แต่นิดเดียว เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ของเรา”

ประวัติการทำงาน

– ผู้อำนวยการปัจจุบันของ Knot Plastic Surgery

– ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรมตกแต่งวอนจิน

– จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาหลี

– ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาและยาแก้ปวด โรงพยาบาลซัมซุง โซล

– ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและยาแก้ปวด โรงพยาบาลซัมซุง โซล

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมวิสัญญีวิทยาแห่งเกาหลี

– สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมยาแก้ปวดแห่งเกาหลี

สาวๆคนไหนอยากทำศัลยกรรมที่ปลอดภัย Seoul Nice ขอแนะนำการศัลยกรรมที่โรงพยาบาล Note เลยค่ะ สามารถปรึกษาการทำศัลยกรรมที่เกาหลีกับเราได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำฟรี เพราะความสวยต้องมาก่อนเสมอค่ะ


  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://page.line.me/seoulnice

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/author/seoul-nice-agency/

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page