top of page

แนะนำศัลยแพทย์: คิม นัม-โฮ (Dr. Nam-Ho Kim)

คุณหมอ คิม นัม-โฮ (DR. NAM-HO KIM)

เป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า จากโรงพยาบาลศัลยกรรมคยารึมฮัน

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

  1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

  2. ศัลยแพทย์ประจำที่ศูนย์การแพทย์แห่งชาติ

  3. สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้

  4. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลีใต้

  5. สมาชิกสมาคมการผ่าตัดแก้ไขกะโหลกศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศเกาหลี

  6. สมาชิกสมาคมวิจัยการทำศัลยกรรมปรับรูปหน้า

  7. สมาชิกสมาคมการทำศัลยกรรมต่อต้านริ้วรอย

  8. สมาชิกสมาคมวิจัยการผ่าตัดศัลยกรรมผ่านกล้อง

  9. สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนานาชาติ

  10. ศัลยแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมคยารึมฮัน ในปัจจุบัน

ภาพและเนื้อหาจากโรงพยาบาลศัลยกรรมคยารึมฮัน (gyalumhan plastic surgery)

ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
GET THE Beauty (2).png
bottom of page