สำเนาของ ที่ปรึกษาศัลยกรรมไทย-เกาหลี ผ่า
สำเนาของ สำเนาของ รับรายได้โฆษณา (2).png
ค้นหา

แนะนำศัลยแพทย์: จี ยง-ฮุน (DR. YONG-HOON CHI)

คุณหมอ จี ยง-ฮุน (DR. YONG-HOON CHI) ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลศัลยกรรมเดสเซ่ (Deesse Plastic Surgery)

ประวัติโดยย่อ

  1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

  2. จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ

  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาศัลยกรรมตกแต่ง

  4. จบหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาล Severance

  5. ศาสตราจารย์ประจำสาขาศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยยอนเซ

  6. ศาสตราจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยยอนเซ

  7. อดีตศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรม Kwak and Chi Plastic Surgery

  8. อดีตศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรม Wonjin

  9. สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้

  10. สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลีใต้

เนื้อหาและภาพประกอบจากโรงพยาบาลศัลยกรรมเดสเซ่ (Deesse Plastic Surgery) เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย www.wonjungnim.com ติดตามข่าวสารด้านศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีใต้กับเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/wonjungnim Line @Wonjungnim 


#โรงพยาบาลศลยกรรมเดสเซ #ศลยแพทยเกาหล #หมอศลยกรรมเกาหล #DeesseHospitalKorea #หมอจยงฮน #โรงพยาบาลศลยกรรมDeesse #หมอเกาหล #หมอจยงฮน

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
สำเนาของ ไม่มีชื่อ (2).png