สำเนาของ ที่ปรึกษาศัลยกรรมไทย-เกาหลี ผ่า
สำเนาของ สำเนาของ รับรายได้โฆษณา (2).png
ค้นหา

แนะนำศัลยแพทย์: ลี ซัง-อู (DR. SANG-WOO LEE)

คุณหมอ ลี ซัง-อู (Dr. SUNG-WOO LEE)

ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลศัลยกรรม DA

ประวัติโดยย่อ

  1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

  2. ศาสตราจารย์คลินิกด้านศัลยกรรมตกแต่ง ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

  3. ศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านศัลยกรรมตกแต่ง ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

  4. จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

  5. สมาชิกตลอดชีพของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศเกาหลีใต้

  6. สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเสริมความงามแห่งประเทศเกาหลีใต้

  7. สมาชิกของสมาคมการผ่าตัดแก้ไขกะโหลกศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้

  8. สมาชิกของสมาคมวิจัยการทำศัลยกรรมใบหน้าและขากรรไกรแห่งประเทศเกาหลีใต้

  9. สมาชิกของสมาคมวิจัยการทำศัลยกรรมตา

  10. สมาชิกของสมาคมศัลยกรรมเสริมความงามระดับนานาชาติ (IPRAS)

#หมอศลยกรรมเกาหล #โรงพยาบาลศลยกรรมดเอ #ศลยกรรมเกาหล #หมอเกาหล #หมอลซงอ

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
สำเนาของ ไม่มีชื่อ (2).png