top of page

ID HOSPITAl ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่มศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่มคือ?ในการทำศัลยกรรมจมูกมีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยืดปลายจมูกให้มีความแข็งแรง แต่หลังการผ่าตัดสัมผัสดูอาจจะรู้สึกแข็ง

และยังอาจไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกัน

เฉพาะที่ไอดีมีการใช้ แมช กระดูกอ่อนวัสดุใหม่

ที่มีการใช้เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยกจมูกให้สูงขึ้นและเป็นตัวดามจมูกที่มีความแข็งแรงอย่างสมบรูณ์

ในกรณีนี้ไม่มีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกร่วม จึงทำให้ปลายจมูกไม่แข็ง

และเป็นปลายจมูกที่เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถทำจมูกหมูได้คือข้อดีของการทำศัลยกรรมชนิดนี้วิธีการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม เฉพาะที่ไอดีด้วยความชำนาญเฉพาะที่ไอดี ที่พัฒนาคิดค้นและวิจัย แมช กระดูกอ่อน วัสดุชนิดใหม่ มาเป็นเวลานาน

ดามอย่างแข็งแรง ปลายจมูกที่ไม่แข็งและนิ่ม ด้วยการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม อย่างสมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่มก่อนการผ่าตัด

จมูกที่แบนและเตี้ย

สันจมูก

ทำการใช้ตัวซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะตามลักษณะจมูกของคนไข้แต่ละบุคคล

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู
หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู
หลังผ่าตัด 1ปี

กำลังทำการรวมตัวกับเนื้อเยื่อ อย่างเป็นธรรมชาติ

สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู
หลังผ่าตัดมากกว่า 2ปีขึ้นไป

ทำการรวมตัวและยึดติดกับเนื้อเยื่อเป็นที่สำเร็จ

สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้ในแต่ละบุคคล

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหูโดยทั่วไปใช้กระดูกอ่อน ของตัวเองที่ปลายจมูกกระดูกอ่อนหลังใบหู


ข้อดี

1. สร้างปลายจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติในบริเวณที่บุ๋มลงสู่ทรงกลมมน 2. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเป็นตัวรองรับของปลายจมูกได้

 

ข้อเสีย

1. มีความยากในการทำให้ปลายจมูกสูง 2. ปลายจมูกมีโอกาสต่ำลงได้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก


ข้อดี

1. ดีต่อการใช้เป็นเสาตัวหนุนจมูก 2. มีปริมาณมากกว่ากระดูกอ่อนหลังใบหู และหลังการผ่าตัดมีการหดตัวที่น้อยมาก

 

ข้อเสีย

1. หลังการผ่าตัด เมื่อสัมผัส อาจให้ความรู้สึกแข็งได้กระดูกอ่อนหลังใบหูนั้น สามารถให้ผลเหมือนกับ การใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกได้หรือไม่?กระดูกอ่อนหลังใบหู + แมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่

ตัวค้ำทำการยึดเกาะอย่างมั่นคงของปลายจมูก เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก ทั้งสูงและนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัสกระตุ้นการเติบโตของเนื้อเยื่อจมูก

เป็นส่วนประกอบที่มีส่วนแยกมาจากสิ่งมีชีวิตที่รับรองโดย FDA เมื่อทำการผ่าตัดการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู มีการเพิ่มเซลล์กับการกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการฟื้นฟูเซลล์

และยังชักจูงให้เกิดการผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเสริมปลายจมูกให้สูงและมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ปลอดภัยด้วยส่วนประกอบที่สลายได้

ทำการสลายไปภายใน 1-2 ปี จึงทำให้กลายเป็ยกระดูกอ่อนของตัวเอง มีประสิทธิผลกึ่งถาวร ในระหว่างนั้นมีการสร้างการเกาะติดอย่างมั่นคง จึงไม่ทำให้ความสูงหรือตำแหน่งของปลายจมูกเปลี่ยนแปลงหรือต่ำลงอย่างแน่นอนข้อดีของศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่มPoint 01

บิดจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่มจมูกที่สามารถบิดไปมาได้(จมูกหมู) ไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา ในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกที่อยู่ด้านในจมูกในการดามจมูกนั้น ทำให้ปลายจมูกแข็งและไม่สามารถบิดจมูกไปมาได้ จึงทำให้เวลาสัมผัสรู้สึกแปลกไปสร้างปลายจมูกให้สูงขึ้นด้วยการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูกับแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่

 

ไม่ใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกจึงสามารถเคลื่อนไหวจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

ปลายจมูกไม่แข็งกระด้างจึงดูไม่เหมือนทำศัลยกรรมมาPoint 02

ปลายจมูกที่ไม่งุ้มลง ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

ด้วยการเชื่อมต่อกับตัวซิลิโคนอย่างแม่นยำ จึงไม่ทำให้ปลายจมูกต่ำลง ไม่เห็นร่องที่ดั้งจมูก

เมื่อมีการใช้วัสดุที่สันจมูกและปลายจมูกที่แตกต่างกันและทำการเชื่อมต่อที่ไม่แม่นยำ

อาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวซิลิโคนกับกระดูกอ่อนหลังใบหูขึ้นได้.

ในกรณีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดสันจมูกลดต่ำลงหรือเกิดให้เห็นร่องตรงดั้งจมูกได้

จึงทำให้มีโอกาสเกิดอาการอักเสบเนื่องจากการเกิดช่องว่างในจมูกได้สูงขึ้น.ทำการเชื่อมต่อไปจนถึงกระดูกอ่อนหลังใบหูด้วยซิลิโคนที่ทำการเหลาอย่างยาวและบาง

 

ไม่มีช่องว่างระหว่างสันจมูกกับซิลิโคนปลายจมูก จึงไม่ทำให้เกิดอาการอักเสบ

 

เกิดการเกาะติดอย่างมั่นคงของแมชกระดูกอ่อนวัสดุชินิใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวหนุนปลายจมูก จึงสามารถคงปายจมูกให้สูงตลอดไปได้Point 03

ฟื้นตัวจากอาการบวมอย่างรวดเร็ว ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่มด้วยเวลาการผ่าตัดที่สั้น อาการบวมและรอยช้ำที่น้อยลง ระยะฟื้นตัวที่รวดเร็วขึ้น

เมื่อใช้เวลาในการผ่าตัดที่นาน อาจทำให้เกิดการเสียเลือดที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้อาการบวมและรอยช้ำเพิ่มมากขึ้น

หรือถ้าหากบริเวณที่ทำการผ่าตัดโดนอากาศเป็นเวลานาน มีโอกาศเกิดอาการอักเสบสูงขึ้นอีกด้วยด้วยการรกรีดที่บางและการเย็บที่เล็กปราณีต ทำให้เกิดรอยแผลจากการเย็บน้อยลง

 

ด้วยระยะเวลาการผ่าตัดที่สั้น ทำให้การเสียเลือดน้อยลงและแทบไม่มีอาการบวมหรือรอยช้ำ

 

ด้วยการฟื้นตัวที่รวดเร็ว ทำให้ไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

แหล่งที่มา:https://bit.ly/3vlKuVa

  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/B1ywuIf

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page