top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนOppa Me

รีวิวศัลยกรรรมตาและจมูก สำหรับผู้ชาย คุณชเวจีโฮ

อัปเดตเมื่อ 31 ก.ค. 2564

ชเวจีโฮ

จุดศัลยกรรม: ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมจมูก

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ (Nana Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 4 วัน

หลังผ่าตัด 7 วัน

หลังผ่าตัด 9 วัน

หลังผ่าตัด 14 วัน

หลังผ่าตัด 21 วัน

หลังผ่าตัด 60 วัน


หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ


번역 저작권자 - Oppa Me Global 성형외과 미디어 플랫폼

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
สำเนาของ ไม่มีชื่อ (2).png
bottom of page