top of page

บาโนบากิ โรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับหนึ่ง

ปรัชญาในการดูแลความงามยองบาโนบากิคือ “ความละเอียดอ่อน” เราเคารพการตัดสินใจของคนไข้ และคำนึงถึงเรื่องพื้นฐานทางการแพทย์มากกว่าคำแนะนำการผ่าตัดที่เกินความจำเป็น

โรงพยาบาลบาโนบากิดูแลด้วยระบบแพทย์ 1:1 คือศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนผ่าตัด รวมไปถึงการตรวจเช็คหลังผ่าตัด มีการเปิดเผยชื่อศัลยแพทย์ ผู้ช่วย(วิสัญญีแพทย์) รวมถึงผู้ช่วยต่างๆหน้าห้องผ่าตัด ซึ่งบาโนบากิเราบรรลุผลสำเร็จเรื่องความสุจริต

Slow Banobagi. ความงดงามของบาโนบากิคือ ความละเอียดรอบคอบ

จะได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมไปถึงการดูแลรักษาหลังการผ่าตัด ความไม่เร่งรีบควบคู่กับความปลอดภัย คือความงามที่บาโนบากิยึดเป็นเป้าหมายหลัก

ระบบในการเข้ารับการผ่าตัดที่บาโนบากิ

 1. การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจะทำการถ่ายรูปก่อนตรวจสุขภาพเสมอและกรอกรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญ

 2. เข้ารับการปรึกษากับคุณหมออย่างละเอียดกับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อคำวินิจฉัยที่ชัดเจน

 3. การตรวจร่างกายจะทำการตรวจด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตรวจโรคประจำตัวต่างๆผ่าน การตรวจร่างกายที่เป็นระบบ

 4. การผ่าตัด(การรักษาที่รวดเร็ว) บริการรักษาอาการบวม อาการช้ำ หลังการผ่าตัดซึ่งได้รับความพึงพอใจจากคนไข้เป็นอย่างมาก`

 5. การดูแลหลังผ่าตัด เรามีระบบการดูแลหลังผ่าตัดเพื่อการพักฟื้นที่ไวขึ้นให้แก่คนไข้


Safe Beauty Banobagi. ความงดงามของบาโนบากิคือ ความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่เราคำนึงถึงมากที่สุดในทุกๆการผ่าตัด บาโนบากิไม่เคยลังเลที่จะลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในห้องผ่าที่ทันสมัย หรืออุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้รับการดูแลให้พร้อมรับทุกสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีวิสัญญีแพทย์ ถึง4ท่านและผู้เชี่ยวชาญต่างๆประจำการอยู่ตลอด

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน EMERGNENCY SYSTEM ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ด้วยเครื่องมือปฐมพยาบาล CPR ที่ทันสมัย

 1. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นระหว่างการผ่าตัด บาโนบากิมีความพร้อมทางด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า และมีเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 2. ระบบ Monitoring ตรวจวัดข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังอาการผิดปกติของคนไข้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด โดยระบบ Monitoring นี้เป็นระบบที่ช่วยตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความอิ่มตัวออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเช็คอาการโดยรวมของคนไข้อย่างต่อเนื่อง


Study Beauty Banobagi. ความสวยงามของบาโนบากิ คือการค้นคว้าวิจัย

บาโบากิได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอยู่เสมอ โดยบาโนบากิประกอบไปด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาโซล ที่ผ่านการคัดเลือกมาด้วยมาตรฐานอันเข้มงวด และการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถพบกับคนไข้ได้ นอกจากนี้ แต่ละเคส หรือการผ่าตัดแต่ละส่วนยังมีการอบรม เป็นโปรแกรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งหมดของโรงพยาบาลอีกด้วย บาโนบากินำหน้าค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความสวยงาม รวมไปถึงเทคนิคเครื่องมือต่างๆ

แนะนำทีมแพทย์ของบาโนบากิ


1. บันแจซัง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ, ดุษฎีบัณฑิต

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. อาจารย์รับเชิญ ด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)

 6. ประธานกรรมการสมาคม ‘Korean Association of Stem Cell and Tissue Regeneration’

 7. หัวหน้าฝ่ายศัลยกรรม ร.พ. Korea Cancer Center Hospital

 8. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 9. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 10. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

2. โอชังฮยอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ, ดุษฎีบัณฑิต

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

 3. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. ที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูโครงหน้า National Medical Center

 5. ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)

 6. อาจารย์รับเชิญ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอินฮา

 7. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 8. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 9. สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

 10. สมาชิกทีมวิจัยการผ่าตัดขากรรไกรแห่งประเทศเกาหลี

 11. วิทยากร World Congress of Asian Pacific of Aesthetic Plastic Surgery ประจำปี 1996

 12. วิทยากร Korean-Japanese Congress of Plastic and Reconstruction Surgery ครั้งที่ 3 ปี 1999

 13. วิทยากร Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgeons ครั้งที่ 7 ปี 2000

 14. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

3. ปาร์คซอนแจ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. เกียรตินิยม แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)

 6. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 7. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 8. วิทยากร CONGRESS OF IPRAS ครั้งที่ 12

 9. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

4. ลีฮยอนแท็ก ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 3. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล (อดีต)

 5. ประธานกรรมการ Korean Society of Aesthetic Plastic Surgery (อดีต)

 6. อดีตกรรมการสมาคมวิจัยโบทูลินั่มท็อกซินและฟิลเลอร์ (อดีต)

 7. อดีตกรรมการสมาคมการศึกษาด้านศัลยกรรมตกแต่งจมูกเกาหลีใต้ (อดีต)

 8. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 9. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 10. วิทยากรบรรยายหัวข้อที่งาน Korean-Japanese Congress of Plastic and Reconstruction Surgery ครั้งที่ 3 ปี 1999

 11. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการผ่าตัดของรายการเล็ทมีอิน

 12. ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดของรายการ Change Life ของประเทศเวียดนาม


5. ยุนมินจี ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. ปริญญาโทแพทย์ศาสตร์บัญฑิต สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

 6. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 7. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

6. ลียูจอง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาจู

 2. แพทย์ฝึกหัดที่รพ.มหาวิทยาลัยอาจู

 3. ศัลยแพทย์เฉพาะด้านรพ.มหาวิทยาลัยอาจู

 4. ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาจู

 5. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 6. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

7. ชเวโบมี ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์โรงพยาบาลบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 6. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

8. ควอนฮียอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยโซล

 3. แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

 6. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุนดังโซล

 7. อาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมคาทอลิกโซล

 8. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 9. สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association


9. ลีโซยอง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาทอลิกโซล

 3. สำเร็จการศึกษาภาควิชาโสตศอนาสิก รพ.เซนต์แมรี

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพ. เซนต์แมรี

 5. แพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมแกรนด์

 6. แพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมวอนจิน

 7. แพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี

 8. สมาชิกสมาคมทางวิชาการด้านศัลยกรรมโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี

 9. สมาชิกรับเชิญทางวิชาการด้านศัลยกรรมโครงหน้าแห่งสหรัฐอเมริกา

 10. สมาชิกสมาคมทางวิชาการด้านแผนกโสตแห่งประเทศเกาหลี

 11. สมาชิกสมาคมทางวิชาการด้านการผ่าตัดจมูกแห่งประเทศเกาหลี

10. คิมจินฮยอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 3. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 6. สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

11. คังบยองกวอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 5. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 6. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 7. สมาชิก Korean Cleft Palate-Craniofacial Association

12. ปาร์คแฮยอน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเรีย

 3. แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลซัมซุง

 4. ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลซัมซุง

 5. หัวหน้า Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 6. สมาชิก Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons

 7. สมาชิก Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery


13. คิมยงจู วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. แพทย์แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาโซล

 4. หัวหน้าแผนกวิสัญญี โรงพยาบาลฮันกุกโบฮุน

 5. สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists

 6. สมาชิก Korean Pain Society

 7. สมาชิก Korean Society for Intravenous Anesthesia

14. คิมยูจอง วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. แพทย์แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮันยัง

 3. วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาฮันยัง

 4. สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists

15. ชเว จอง ยุน วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. แพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหญิงล้วนอีฮวา

 3. แพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล

 4. อาจารย์แพทย์สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยโซล

 5. สมาชิก Korean Society of Anesthesiologists

 6. สมาชิก Korean Pain Society

 7. สมาชิก The Korean Spinal Pain Society

 8. แพทย์วิสัญญีประจำโรงพยาบาลดีเอ


16. ยูดงฮี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ปลูกผม โรงพยาบาลบาโนบากิ

 2. จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Sogang University

 3. จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  Chungnam National University

 4. แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล The Catholic University of Korea St. Vincent’s Hospital / St. Paul’s Hospital

 5. จบการศึกษา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก The Catholic University of Korea, Uijeongbu ST. Mary’s Hospital

 6. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล The Catholic University of Korea, Uijeongbu ST. Mary’s Hospital

 7. สมาชิก The Korean Society of Hair Restoration Surgery

 8. สมาชิก Korean Association for Laser, Dermatology and Trichology

 9. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ปลูกผม MOJELIM Male Hair Transplant

17. ซอเเจบอม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคยองบุก

 2. แพทย์ประจำบ้านที่รพ.มหาวิทยาลัยคยองบุก

 3. ศัลยแพทย์เฉพาะด้านรพ.มหาวิทยาลัยคยองบุก

 4. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ ด้านศัลยกรรม มหาวิทยาลัยคยองบุก

 5. (อดีต)ศัลยแพทย์เฉพาะด้านรพ.ทรวงอกโซลเเมรี่ เเผนกศัลยกรรมต่อมไทรอยด์

 6. ศัลยแพทย์เฉพาะเเผนกทรวงอก

 7. สมาชิกสามัญ สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

 8. สมาชิกสามัญ สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมะเร็งทรวงอกแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

 9. สมาชิกสามัญ สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Endocrine Surgery แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

18. อิมโซฮยัง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ

 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 3. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล

 4. แพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาลโซล

 5. แพทย์เฉพาะด้านประจำโรงพยาบาลโซล

 6. ECFMG Certificate Educational Commission for Foreign Medical Graduates

 7. สำเร็จการวิจัย The State Board of Medicine, Commonwealth of Pennsylvania Medical physician and surgeon

สนใจปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ : https://www.facebook.com/daesong.exclusive/

เบอร์โทร : 0958178586 (คุณพีช)

Line @: pizzapeez2

ที่มาของข้อมูล :

https://www.thailandbanobagi.com/introduce/introduceBanobagi.php

 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://lin.ee/ApP1bLc

 2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/daesong-exclusive/consultant/daesong-exclusive/

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
หน้าปกเว็บ แบนเนอร์ (2000 x 628 px).png
bottom of page