top of page
การทดลอง

ศัลยกรรมตัดไหมและพักฟื้นกี่วัน (ศัลยกรรมเกาหลี)

ไปศัลยกรรมเกาหลีต้องตัดไหม พักฟื้นกี่วัน เพื่อวางแผนการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบินได้อย่างถูกต้อง Oppa Me ได้สรุปตารางการตัดไหม พักฟื้น แต่ละศัลยกรรม แต่ละโรงพยาบาล ให้ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการศัลยกรรมเกาหลีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแต่ละเคสอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์

#ศัลยกรรมตัดไหมกี่วัน #ศัลยกรรมเกาหลีพักฟื้นกี่วัน

รายชื่อโรงพยาบาล
ประเภทศัลยกรรม
วันตัดไหม (แผลด้านนอก)
วันตัดไหม (แผลด้านใน)
ระยะเวลาพักฟื้นที่เกาหลี
หมายเหตุ
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไวบ์ (Vibe Plastic surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
14 วัน
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไวบ์ (Vibe Plastic surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไวบ์ (Vibe Plastic surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไวบ์ (Vibe Plastic surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไวบ์ (Vibe Plastic surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไวบ์ (Vibe Plastic surgery)
ศัลยกรรมดึงหน้าผาก ดึงหน้า
1 วัน / 7วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลรูบี้ (Ruby Plastic Surgery)
จมูก
7 วัน
7 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลรูบี้ (Ruby Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา แบบเย็บ
5 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลรูบี้ (Ruby Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา แบบกรีด
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลรูบี้ (Ruby Plastic Surgery)
ฉีดไขมันหน้า
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลรูบี้ (Ruby Plastic Surgery)
ศัลยกรรมลดขนาดน่อง
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลรูบี้ (Ruby Plastic Surgery)
ดูดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก (ตัดไหม 2 รอบ)
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาร์เบิ้ล (Marble Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก แบบเย็บ
10 - 14 วัน
-
16 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับ ใบหน้า
14 วัน
-
17 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับ หน้าท้อง
14 วัน
-
18 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวิว (View Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
7วัน / 14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดึงหน้าบริเวณขมับ / หู
7วัน / 14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดึงหน้าผาก
7วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
14 วัน
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม + คาง)
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก แบบเย็บ
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก แผลใต้รักแร้
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าผาก
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมันใบหน้า
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมันร่างกาย
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลจิวเวลรี่ (Jewelry Plastic Surgery)
ศัลยกรรมฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
14 วัน
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
-
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10 - 14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลบราวน์ (Braun Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวันเปอร์เซ็น (1percentPlastic surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวันเปอร์เซ็น (1percentPlastic surgery)
>ตัดไหมกราม,คางแผลด้านใน
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวันเปอร์เซ็น (1percentPlastic surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
-
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวันเปอร์เซ็น (1percentPlastic surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
-
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวันเปอร์เซ็น (1percentPlastic surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับ (หน้า)
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวันเปอร์เซ็น (1percentPlastic surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับ (หน้าท้อง)
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก (ตัดไหม 2 รอบ)
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10 - 14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลวอนจิน (Wonjin Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด ไม่ตัดไหม)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
-
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10 - 14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอโตน (Etonne Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเฟรช (Fresh Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเฟรช (Fresh Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
10 -14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลทูบี (To be Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
10 วัน
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลทูบี (To be Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลทูบี (To be Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (เย็บจุด)
3 วัน
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลทูบี (To be Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน/10 วัน
-
10 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
14 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับ ใบหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลดรีม (Dream Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7วัน
14 วัน
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก
10-14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมกระชับหน้าอก/ลดขนาด/ทำหัวนม
10-14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมแบบเย็บแผลใต้ราวนม/รักแร้
7-10 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า
7-14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอาร์ค (Arc Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
7-14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
14 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรม เปิดหัวตา / เปิดหางตา
7 วัน/10~14วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจัดเรียงไขมันใต้ตา
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเวรี่กู๊ด (VG Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลนานะ (Nana Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน(ใบหน้า)
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลนานะ (Nana Plastic Surgery)
ศัลยกรรมเสริมก้น
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมููก
7 วัน
7 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
7 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
7 วัน
7 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
7 วัน
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก Bondกาว
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
7-10 วัน
-
11-14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับใบหน้า
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลลีเอนจาง (Lienjang Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก (ตัดไหม 2 รอบ)
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
7 วัน (ถ้ามีบางเคส)
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10 - 14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง (ตัดไหม 2 รอบ)
7/14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลยูโน (Yuno Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7วัน
ไหมละลาย
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
-
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
14วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด)
14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10-14 วัน
-
14 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลมาอิน (Mine Plastic Surgery)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมจมูก
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมวีไลน์ (กราม+คาง)
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
>ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10 - 14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
>ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก/ลดขนาด
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลเอบี (AB Plastic surgery)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมตา (แบบเย็บจุด)
-
-
5 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมตา (แบบกรีด)
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมโครงหน้า
7 วัน (ตัดไหมโหนกแก้ม)
14 วัน (ตัดไหมกราม,คาง,โหนกแก้ม)
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมวีไลน์ กราม+คาง
-
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมโหนกแก้ม
7 วัน
14 วัน
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมหน้าอก (bondกาว)
-
-
7 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมหน้าอก (แบบเย็บ)
10 - 14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมยกกระชับหน้า
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ตัดไหมยกกระชับหน้าท้อง
14 วัน
-
15 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ศัลยกรรมดูดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลไอดี (ID Hospital)
ฉีดไขมัน
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอีปิค (Epic Plastic Suregery)
จมูก
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอีปิค (Epic Plastic Suregery)
ตา แบบเย็บ
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอีปิค (Epic Plastic Suregery)
ตา แบบกรีด
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
โรงพยาบาลอีปิค (Epic Plastic Suregery)
ฉีดไขมันหน้า
7 วัน
-
8 วัน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

คำถามที่พบบ่อย

1

ระยะเวลาการตัดไหม

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมตา

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมจมูก

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมโครงหน้า

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมดูดไขมัน

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมเสริมหน้า

ระยะเวลาตัดไหม ยกกระชับ

ระยะเวลาตัดไหม ฉีดไขมัน

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมขากรรไกร

ระยะเวลาตัดไหม ปลูกผม

ระยะเวลาตัดไหม ตัดหนังหน้าท้อง

ระยะเวลาตัดไหม เสริมก้น

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมปาก

ระยะเวลาตัดไหม ศัลยกรรมวีไลน์

2

ระยะเวลาการพักฟื้น

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมตา

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมจมูก

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมโครงหน้า

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมดูดไขมัน

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมเสริมหน้า

ระยะเวลาพักฟื้น ยกกระชับ

ระยะเวลาพักฟื้น ฉีดไขมัน

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมขากรรไกร

ระยะเวลาพักฟื้น ปลูกผม

ระยะเวลาพักฟื้น ตัดหนังหน้าท้อง

ระยะเวลาพักฟื้น เสริมก้น

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมปาก

ระยะเวลาพักฟื้น ศัลยกรรมวีไลน์

3

ราคาศัลยกรรม

ราคา ศัลยกรรมตา

ราคา ศัลยกรรมจมูก

ราคา ศัลยกรรมโครงหน้า

ราคา ศัลยกรรมดูดไขมัน

ราคา ศัลยกรรมเสริมหน้า

ราคา ยกกระชับ

ราคา ฉีดไขมัน

ราคา ศัลยกรรมขากรรไกร

ราคา ปลูกผม

ราคา ตัดหนังหน้าท้อง

ราคา เสริมก้น

ราคา ศัลยกรรมปาก

ราคา ศัลยกรรมวีไลน์

ศัลยกรรมเกาหลี ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลี พร้อมบริการดูแลทุกขั้นตอนฟรี ได้ที่นี่

bottom of page