top of page

ผ่าตัดขากรรไกรล่าง idหลายคนมักจะเข้าใจว่า การผ่าตัดขากรรไกร เป็นเรื่องของการศัลยกรรมเพื่อความสวยความงาม แต่จริงๆแล้ว ผ่าขากรรไกร เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเรื่องของการสบฟัน ปัญหา คางยื่น หน้าเบี้ยว คางเบี้ยว ฟันล่างยื่นคร่อมฟันบน หรือ ฟันบนคร่อมฟันล่าง เป็นปัญหาหนักใจ ทั้งในเรื่อง ของความสวยความงาม และปัญหาเรื่องการใช้งาน ทั้งการออกเสียง การขบกัดและการบดเคี้ยวอาหาร

ลักษณะการผ่าตัดขากรรไกร  แบ่งออกได้เป็น  การผ่าตัดขากรรไกรเดี่ยว และการผ่าตัดขากรรไกรร่วม 2 ขากรรไกร  นอกจากนี้ ยังมีการผ่าตัดที่จำเป็น ได้แก่ การผ่าตัดแยกส่วนร่วมผ่าตัดขากรรไกร  การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งปลายคาง  การผ่าตัดเพื่อลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่างๆ  และการผ่าตัดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสวยงามของใบหน้า

ผ่าตัดขากรรไกรล่างคือ?การผ่าตัดขากรรไกรเดี่ยว  โดยทั่วไป มักหมายถึงการผ่าตัดขากรรไกรล่าง  ผ่าตัดขากรรไกรล่างคือการผ่าตัดโดยการตัดบริเวณด้านหลังของกระดูกขากรรไกรเพื่อทำการเคลื่อนที่ขากรรไกรล่างในส่วนที่ยื่นออกมามากเกินไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง และทำการประกบกันให้เหมาะสมและทำการยึดขากรรไกร ด้วยการเคลื่อนที่เฉพาะขากรรไกรล่างเพื่อให้เหมาะกับขากรรไกรบนเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดขากรรไกรทั้งบนและล่าง ขอบเขตในการผ่าตัดลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอื่นๆร่วม ได้แก่ การผ่าตัดเคลื่อนตำแหน่งคาง หรือการลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่างๆที่มีความผิดปกติ หรือ การผ่าตัดตำแหน่งอื่น เกี่ยวเนื่องกับความสวยงาม
กรณีที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดขากรรไกรล่างสำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดขากรรไกรล่างจะมีสาเหตุหลักๆ 3 อย่างนั้นคือ คางงอ คางล่างยาว และคางหลุบ ซึ่งโดยปกติแล้วการสบของฟันผิดปกติ และยังทำให้เกิดอุปสรรคของข้อต่อคางไปร่วมด้วย ทำให้การรับประทานอาหารมีความยากลำบาก จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาหารไม่ย่อยแบบเรื้อรังมากขึ้น. และยังมีอาการสุขภาพของฟันที่เป็นปัญหาอย่างมาก. มีการเจริญเติบโตเฉพาะใบหน้าส่วนล่าง เมื่อขากรรไกรมีความยาวมากหรือยื่นออกมากเกินไป ทำให้รูปลักษณ์ใบหน้าภายนอกดูไม่ดีนอกจากนั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ป่วย ที่จะได้รับผลการรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด การสบฟันที่ดีขึ้น  ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบนและล่างที่ดีขึ้น และ ใบหน้าของผู้ป่วยที่สวยงามเท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ผู้ป่วยและแพทย์ผ่าตัด ควรทำความเข้าใจ และทำข้อตกลงในแผนการผ่าตัดอย่างรอบด้าน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วย

จากรายละเอียดข้างต้นทั้งหมด เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะรับการรักษาผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขการสบฟันผิดปกติ  อย่างไรก็ตาม มิได้เป็นบรรทัดฐานที่สามารถอ้างอิงในทุกกรณี  ทั้งนี้ ต้องปรึกษากับทันตแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเป็นกรณีแต่ละกรณีไป  ที่สำคัญ ผู้ป่วยและแพทย์ผู้ให้การรักษา จะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตรงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นการรักษา  เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคน ได้รับผลการรักษาตามที่ประสงค์ไว้ทุกประการ


  1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเกาหลีได้ที่ LINE Official: https://line.me/R/ti/p/538wavqy

  2. เยี่ยมชมโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้ที่นี่: https://oppame.co.th/k-korea-surgery/consultant/k-korea-surgery/

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
GET THE Beauty (2).png
bottom of page