top of page

เปิดลงทะเบียน โครงการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต้ 4 คืน 5 วัน

โครงการศึกษาดูงานจัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาล 5-6 แห่งในเครือ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆและทำความรู้จักกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษาแนะนำคนไข้ได้อย่างถูกต้องเชี่ยวชาญ และที่สำคัญการศึกษาดูงานมีการสนับสนุนการถ่ายทำวิดีโอ เพื่อโปรโมทแบรนด์ของท่านผู้เข้าร่วม มีทีมถ่ายภาพหรือวิดีโอสั้นเพื่อโปรโมท ทำ Content แต่ละโรงพยาบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ ค้นหาร้านดัง สถานที่ยอดนิยม


ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 95,000 บาท (สมาชิกลดเหลือ 65,000 บาท)

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / น้ำหนักกระเป๋า / อาหารบนเครื่องบิน

 2. ค่าโรงแรม 4 คืน 5 วัน

 3. ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางที่ประเทศเกาหลี

 4. ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ

 5. ค่าถ่ายภาพ (สนับสนุนฟรีโดย Oppa Me)

 6. ค่าเดินทางท่องเที่ยว 3-4 แห่ง พร้อมบริการชุดวัฒนธรรมเกาหลีและเข้าชมพระราชวังฟรี

 7. ค่า Exclusive Dinner ที่โรงแรมกับนักธุรกิจและคุณหมอ ประเทศเกาหลีใต้

โปรแกรมการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้

Day1

 1. TG656 : BKK (สวุรรณภมิ) – ICN (อินชอน) 23.30 – 06.55+1

 2. ขั้นตอน RT PCR ที่เกาหลี ใช้ระยะเวลา 3-5 ชม.

 3. มื้อเที่ยง Set Box ข้าวกลางวัน

 4. พระราชวงัเคียงบก

 5. หมู่บ้านบุกชนฮันอก

 6. Seoul tower

 7. ทานอาหารเย็น

 8. โรงแรม/ที่พักย่านเมียงดง

 9. ปล่อยช้อปปิ้งอิสระที่ตลาดเมียงดง

Day2

 1. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (1)

 2. ทานข้าวกลางวัน

 3. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (2)

 4. Dinner กับคุณหมอ

 5. โรงแรม/ที่พัก

Day3

 1. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (3)

 2. ทานข้าวกลางวัน

 3. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (4)

 4. ทานอาหารเย็น

 5. ฮงแด

 6. โรงแรม/ที่พัก

Day4

 1. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (5)

 2. ทานข้าวกลางวัน

 3. ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล (6)

 4. ทานอาหารเย็น

 5. itaewon

 6. โรงแรม/ที่พัก

Day5

 1. เดินทางกลับ

 2. TG657 ICN (อินชอน) – BKK (สวุรรณภูมิ) 10.20 – 14.10

จำนวนรองรับ 36 ท่าน รวมผู้ติดตาม (การดูงานที่โรงพยาบาลจะถูกแบ่งออกเป็น 18 ท่าน/โรงพยาบาล)

 1. จองสิทธิ์ตั้งแต่ 6 เมษายน 2022 – 30 เมษายนนี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม หากสิทธิ์เต็มก่อนจะปิดรับสมัครทันที

 2. ค่าจองสิทธิ์ชำระเต็มจำนวน

 3. กรณีมีใบ Certificate ใดก็ได้ของ Academy จะได้รับ Offer จำนวน 10,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดได้

 4. จองได้ที่ Line @oppame.global หรือคลิกที่นี่ Chat Now

การเดินทาง

 1. 21-26 มิถุนายน 2022

 2. เงื่อนไขการเดินเมื่อครบจำนวน 36 ท่านเท่านั้นหากสมาชิกไม่ครบจำนวนอาจจะต้องเลื่อนการเดินทางออกไป


คำแนะนำ: ให้จองสิทธิ์ก่อนสิทธิ์เต็ม ไม่มีการเพิ่มโควต้าทุกกรณี เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนการเข้าศึกษาดูงานและทีมถ่ายภาพ

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
GET THE Beauty (2).png
bottom of page