top of page

รีวิวศัลยกรรมจมูก เพิ่มมิติให้กับใบหน้าผู้ชาย

อัปเดตเมื่อ 31 ก.ค. 2564ลีวอนแท

ปัญหา: ดวงตาเล็ก, สันจมูกแบน, ปีกจมูกกว้าง

จุดศัลยกรรม

01 ศัลยกรรมตา (ตาสองชั้น วิธีเย็บ)

02 ศัลยกรรมจมูก (เสริมสันจมูก, เสริมปลายจมูก และลดปีกจมูก)

ผ่าตัดที่ โรงพยาบาลเจดับเบิลยู (JW Plastic Surgery)

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์

หลังผ่าตัด 1 เดือน

หลังผ่าตัด 2 เดือน

หลังผ่าตัด 3 เดือน

หลังผ่าตัด 6 เดือน


หมายเหตุ ภาพ Before After บนเว็บไซต์ ทั้งหมด ผลลัพธ์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป และราคาหรือโปรโมชั่นศัลยกรรมและความงามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนรับบริการ สามารถอ่านเงื่อนไขได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ


번역 저작권자 - Oppa Me Global 성형외과 미디어 플랫폼

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
GET THE Beauty (2).png
bottom of page